Opiskelu geriatrian oppiaineesa

Geriatrian perusopetus on osa Iäkäs potilas -opintojaksoa, joka järjestetään viimeisen lukuvuoden sisätautikurssin yhteydessä. Opetus järjestetään Turun kaupunginsairaalassa.

Geriatrian erikoislääkärin tutkintoa varten on Turun kaupunginsairaalassa 4 erikoistumisvirkaa. Erikoistumisen aikana lääkärit toimivat eri osastoilla ja Turun kaupungin vanhuspalvelujen toimipisteissä. Käytännön työskentelyn lisäksi erikoistumiskoulutus sisältää keskiviikkoisin esitelmiä ohjelman mukaan ja torstaisin potilastapauksia. Lukukausittain järjestetään yhdessä sisätautien kanssa PGE-tilaisuus.