Opiskelu iho- ja sukpuolitautiopin oppiaineessa

Oppiaine antaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusopetusta iho- ja sukupuolitaudeista ja erikoislääkärikoulutusta ihotautien ja allergologian erikoisalalla. Lisäksi oppiaine järjestää täydennyskoulutusta.

Iho- ja sukupuolitautiopin perusopetuksen tarkoituksena on antaa lääketieteen opiskelijoille riittävät tiedot ja taidot tunnistaa ja hoitaa tavallisimmat ihotaudit ja sukupuolitaudit. Ihotautikurssi pidetään kahdesti vuodessa, lukukaudella C10 samaan aikaan keuhkosairauksien ja allergologian kanssa.

Potilasopetusta annetaan ihotautien poliklinikalla T-sairaalassa. Opetusta on hajautettu Satasairaalaan, Vaasan keskussairaalaan sekä Turun ja Porin opetusterveyskeskuksiin.

Yksityiskohtaiset tiedot Ihotautiopin kurssista löytyvät Turun yliopiston intranetista.​

Turun yliopistollisen keskussairaalan Ihoklinikalla on neljä erikoistuvan lääkärin virkaa, joissa voi erikoistua Ihotaudit ja allergologia -erikoisalalle. Tarkemmat tiedot erikoistumisesta löytyvät erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaasta ja alla olevasta linkistä.