Opiskelu iho- ja sukpuolitautiopin oppiaineesa

Oppiaine antaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusopetusta iho- ja sukupuolitaudeista 5. vuoden opiskelijoille ja erikoislääkärikoulutusta ihotautien ja allergologian erikoisalalla. Lisäksi oppiaine järjestää täydennyskoulutusta.

Iho- ja sukupuolitautiopin perusopetuksen tarkoituksena on antaa lääketieteen opiskelijoille riittävät tiedot ja taidot tunnistaa ja hoitaa tavallisimmat ihotaudit ja sukupuolitaudit. Ihotautikurssi pidetään kahdesti vuodessa, lukukaudella C9 keuhkosairauksien ja allergologian kanssa.

Potilasopetusta annetaan ihotautien poliklinikalla T-sairaalassa. Opetusta on hajautettu sekä Satasairaalaan että Turun ja Porin opetusterveyskeskuksiin.

Yksityiskohtaiset tiedot Ihotautiopin kurssista löytyvät Turun yliopiston intranetista.​

Turun yliopistollisen keskussairaalan ihoklinikalla on neljä erikoistuvan lääkärin virkaa, joissa voi erikoistua ihotauteihin ja allergologiaan. Koulutusohjelman pituus on kuusi vuotta, josta erikoistumiskoulutusta iho- ja sukupuolitautien erikoisalalla on viisi vuotta.