Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian opiskelu

Jatkokoulutuksessa erikoislääkärikoulutuksen keskeiset osa-alueet ovat keuhkosairauksien ja tuberkuloosin koko kirjo, keuhkosairauksien akutologia, allergiset ja työperäiset hengityselinsairaudet, obstruktiivinen uniapnea ja muut unenaikaiset hengityshäiriöt, äkillisen ja kroonisen hengitysvajauksen hoito sisältäen happihoidon ja kaksoispaineventilaatiohoidon eri tyypit ja hengityselinten polikliiniset toimenpiteet kuten keuhkoputkien tähystys sekä keuhkojen toiminnan kliinisfysiologiset tutkimukset.

Keuhkosairauksien vastuualueella on mahdollisuus suorittaa myös unilääketieteen erityispätevyyteen tähtäävää palvelua.

Täydennyskoulutuksena järjestetään säännöllisesti alueellisia ja valtakunnallisia koulutustilaisuuksia turvaamaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja muun lääkärikunnan riittävä alan eri osa-alueiden tietämys mm. astmasta, keuhkoahtaumataudista, uniapneasta, hengitysvajeen laitehoidosta, tuberkuloosista ja kliinisestä allergologiasta.