Tutkimus keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineessa

Oppiaineen tutkimuksen päälinjoja ovat unenaikaiset hengityshäiriöt, keuhkojen infektiot, kliininen allergologia, keuhkosyöpä ja idiopaattinen keuhkofibroosi.

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tutkimus on keskittynyt vaihdevuosien vaikutukseen naisten uneen ja unenaikaiseen hengitykseen, uniapnean liitännäissairauksiin ja terveysteknologian hyödyntämiseen kliinisessä potilastyössä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen ja Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen, muiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Tyksin keuhkoklinikka osallistuu ainoana keskuksena Suomessa tutkijalähtöiseen eurooppalaiseen ESADA-tutkimukseen, jossa seurataan maailman suurinta uniapneapotilaiden kohorttia ja tutkitaan mm. uniapnean kliinisten alatyyppien määritystä ja sen vaikutusta hoitoon ja ennusteeseen. Olemme mukana myös Reykjavikin ja Itä-Suomen yliopistojen vetämässä Horizon 2020 Sleep Revolution hankkeessa, jossa kehitetään uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa mm. koneoppimista hyödyntäen.

Hengitysvajeen tutkimus keskittyy kliiniseen kuvaan ja kaksoispaineventilaation etäseurannan sekä korkeavirtauksisen nenäkanyylihoidon lääketieteellisten ja kustannusvaikutusten tutkimiseen.

Olemme aktiivisesti tutkineet eri hengitystieinfektioita ja viime aikoina erityisesti Covid-19-pandemian riskitekijöitä, kliinistä kuvaa, immunologiaa, genetiikkaa, patogeneesiä ja lääkehoitoa, kehittäneet mobiilisovelluksen Covid-19-potilaiden ja muiden happihoitoa tarvitsevien potilaiden kotihappihoidon seurantaan sekä tutkimme telelääketieteen hyödyntämistä muidenkin keuhkosairauksien hoidossa. LT Thijs Feuthin johdolla on Tansaniassa alkamassa prospektiivinen tutkimus (TUNES-study), jonka tarkoitus on selvittää tuberkuloosinegatiivisten (yskösnäyte) keuhko-oireisten potilaiden erotusdiagnostiikan kirjoa. Kysymys on tärkeä, koska monissa Saharan etäläpuolisissa Afrikan maissa keuhkosairauksien hoito on keskittynyt tuberkuloosiin, eikä negatiivisen TB-yskösnäytteen jälkeen potilaalle ole yleensä enää tiedossa lisätutkimuksia tai hoitoa. TUNES-tutkimuksen tulosten myötä on tarkoitus kehittää hoitopolkua. TUNES-tutkimus tehdään yhteistyössä Mbeya Medical Research Center (MMRC) -tutkimuskeskuksen, Mbeya regional referral hospital:n ja Münchenin yliopiston kanssa.  

Laajoissa väestötutkimuksissa Suomessa ja Mongoliassa on selvitetty astman ja allergioiden sairastuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ja sairauden seuraamuksia. Vaikean astman kliinisten alatyyppien määrittäminen puolestaan tähtää yksilöllisen hoidon kehittämiseen. IgE-välitteisten allergioiden immunoterapian mekanismien selvittäminen on johtanut allergioiden spesifiseen immunoterapiaan soveltuvien adjuvanttien kehittämiseen.

Keuhkosyövän tutkimus on painottunut oireenmukaiseen hoitoon ja leikatun ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennusteeseen vaikuttaviin merkkiaineisiin.

Teemme tutkimusta myös idiopaattisen keuhkofibroosin epidemiologiasta sekä FINNGEN-yhteistyössä genetiikasta.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa sen, että tieteen viimeisimmät saavutukset tulevat hyödynnetyksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kliinisessä potilastyöskentelyssä Turun yliopistollisen keskussairaalan keuhkosairauksien vastuualueella.

Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Multi-ancestry genome-wide association analyses improve resolution of genes and pathways influencing lung function and chronic obstructive pulmonary disease risk (2023)

Shrine N., Izquierdo A.G., Chen J., Packer R., Hall R.J., Guyatt A.L., Batini C., Thompson R.J., Pavuluri C., Malik V., Hobbs B.D., Moll M., Kim W., Tal-Singer R., Bakke P., Fawcett K.A., John C., Coley K., Piga N.N., Pozarickij A., Lin K., Millwood I.Y., Chen Z., Li L., Wijnant S.R.A., Lahousse L., Brusselle G., Uitterlinden A.G., Manichaikul A., Oelsner E.C., Rich S.S., Barr R.G., Kerr S.M., Vitart V., Brown M.R., Wielscher M., Imboden M., Jeong A., Bartz T.M., Gharib S.A., Flexeder C., Karrasch S., Gieger C., Peters A., Stubbe B., Hu X., Ortega V.E., Meyers D.A., Bleecker E.R., Gabriel S.B., Gupta N., Smith A.V., Luan J., Zhao J.H., Hansen A.F., Langhammer A., Willer C., Bhatta L., Porteous D., Smith B.H., Campbell A., Sofer T., Lee J., Daviglus M.L., Yu B., Lim E., Xu H., O'Connor G.T., Thareja G., Albagha O.M.E., Suhre K., Granell R., Faquih T.O., Hiemstra P.S., Slats A.M., Mullin B.H., Hui J., James A., Beilby J., Patasova K., Hysi P., Koskela J.T., Wyss A.B., Jin J., Sikdar S., Lee M., May-Wilson S., Pirastu N., Kentistou K.A., Joshi P.K., Timmers P.R.H.J., Williams A.T., Free R.C., Wang X., Morrison J.L., Gilliland F.D., Chen Z., Wang C.A., Foong R.E., Harris S.E., Taylor A., Redmond P., Cook J.P., Mahajan A., Lind L., Palviainen T., Lehtimäki T., Raitakari O.T., Kaprio J., Rantanen T., Pietiläinen K.H., Cox S.R., Pennell C.E., Hall G.L., Gauderman W.J., Brightling C., Wilson J.F., Vasankari T., Laitinen T., Salomaa V., Mook-Kanamori D.O., Timpson N.J., Zeggini E., Dupuis J., Hayward C., Brumpton B., Langenberg C., Weiss S., Homuth G., Schmidt C.O., Probst-Hensch N., Jarvelin M.R., Morrison A.C., Polasek O., Rudan I., Lee J.H., Sayers I., Rawlins E.L., Dudbridge F., Silverman E.K., Strachan D.P., Walters R.G., Morris A.P., London S.J., Cho M.H., Wain L.V., Hall I.P., Tobin M.D.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Faktantarkistusta: sisäilma ja terveys (2023)

Duodecim
Pekkanen Juha, Salmela Anniina, Hyvärinen Anne, Karvonen Anne M, Leppänen Hanna, Vasankari Tuula, Vuokko Aki, Wallenius Kaisa, Huttunen Kati
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))