Tutkimus keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineessa

Oppiaineen tutkimuksen päälinjoja ovat kliininen allergologia, unenaikaiset hengityshäiriöt ja keuhkosyöpä.

Laajoissa väestötutkimuksissa Suomessa ja Mongoliassa on selvitetty astman ja allergioiden sairastuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ja sairauden seuraamuksia.

Vaikean astman kliinisten alatyyppien määrittäminen puolestaan tähtää yksilöllisen hoidon kehittämiseen.

IgE-välitteisten allergioiden immunoterapian mekanismien selvittäminen on johtanut allergioiden spesifiseen immunoterapiaan soveltuvien adjuvanttien kehittämiseen.

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tutkimus on keskittynyt vaihdevuosien vaikutukseen naisten uneen ja unenaikaiseen hengitykseen, uniapnean liitännäissairauksiin ja terveysteknologian hyödyntämiseen kliinisessä potilastyössä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen ja Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen kanssa. Tyksin keuhkoklinikka osallistuu ainoana keskuksena Suomessa tutkijalähtöiseen eurooppalaiseen ESADA-tutkimukseen, jossa seurataan maailman suurinta uniapneapotilaiden kohorttia ja tutkitaan mm. uniapnean kliinisten alatyyppien määritystä ja sen vaikutusta hoitoon ja ennusteeseen.

Keuhkosyövän tutkimus on painottunut oireenmukaiseen hoitoon ja leikatun ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennusteeseen vaikuttaviin merkkiaineisiin.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa sen, että tieteen viimeisimmät saavutukset tulevat hyödynnetyksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kliinisessä potilastyöskentelyssä Turun yliopistollisen keskussairaalan keuhkosairauksien vastuualueella.

Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineen väitöskirjoja