Tutkimus keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineessa

Oppiaineen tutkimuksen päälinjoja ovat kliininen allergologia, unenaikaiset hengityshäiriöt ja keuhkosyöpä.

Laajoissa väestötutkimuksissa Suomessa ja Mongoliassa on selvitetty astman ja allergioiden sairastuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ja sairauden seuraamuksia.

Vaikean astman kliinisten alatyyppien määrittäminen puolestaan tähtää yksilöllisen hoidon kehittämiseen.

IgE-välitteisten allergioiden immunoterapian mekanismien selvittäminen on johtanut allergioiden spesifiseen immunoterapiaan soveltuvien adjuvanttien kehittämiseen.

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tutkimus on keskittynyt vaihdevuosien vaikutukseen naisten uneen ja unenaikaiseen hengitykseen, uniapnean liitännäissairauksiin ja terveysteknologian hyödyntämiseen kliinisessä potilastyössä. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston unitutkimuskeskuksen ja Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen, muiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien  kanssa. Tyksin keuhkoklinikka osallistuu ainoana keskuksena Suomessa tutkijalähtöiseen eurooppalaiseen ESADA-tutkimukseen, jossa seurataan maailman suurinta uniapneapotilaiden kohorttia ja tutkitaan mm. uniapnean kliinisten alatyyppien määritystä ja sen vaikutusta hoitoon ja ennusteeseen. Olemme mukana myös Reykjavikin ja Itä-Suomen yliopistojen vetämässä Horizon 2020 Sleep Revolution hankkeessa, jossa kehitetään uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa mm. koneoppimista hyödyntäen.

Keuhkosyövän tutkimus on painottunut oireenmukaiseen hoitoon ja leikatun ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennusteeseen vaikuttaviin merkkiaineisiin.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa sen, että tieteen viimeisimmät saavutukset tulevat hyödynnetyksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kliinisessä potilastyöskentelyssä Turun yliopistollisen keskussairaalan keuhkosairauksien vastuualueella.

Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

Food immunotherapy practice: Nation differences across Europe, The FIND project (2021)

Allergy
Rodriguez del Rio Pablo, Alvarez-Perea Alberto, Blumchen Katharina, Caimmi Davide, Christoph Caubet Jean, Panagiotis Konstantinopoulos Anastasios, Riggioni Carmen, Fassio Filippo, Karakoc-Aydiner Elif, Thuy May Le, Patel Nandinee, Savolainen Johannes, Vazquez-Ortiz Marta, Alvaro Lozano Montserrat
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

The association between high risk of sleep apnea, comorbidities, and risk of COVID-19: a population-based international harmonized study (2021)

Sleep and Breathing
Chung F, Waseem R, Pham C, Penzel T, Han F, Bjorvatn B, Morin CM, Holzinger B, Espie CA, Benedict C, Cedernaes J, Saaresranta T, Wing YK, Nadorff MR, Dauvilliers Y, De Gennaro L, Plazzi G, Merikanto I, Matsui K, Leger D, Sieminski M, Mota-Rolim S, Inoue Y, Partinen M; International COVID Sleep Study (ICOSS) group
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)