Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaine vastaa alan koulutuksesta ja tutkimuksesta Turun yliopistossa. Oppiaine toimii kiinteässä yhteydessä Turun yliopistollisen keskussairaalan kliinisen isotooppilääketieteen ja PET-kuvantamisen vastuualueen kanssa.

Erikoislääkärikoulutuksessa oppiaine vastaa kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta. Lisäksi yksikössä voi suorittaa kaksivuotisen erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelman joko molekyyli- ja fuusiokuvantamisen tai sydämen kuvantamisen alalta.

Oppiaineen tutkimus- ja julkaisutoiminta on monipuolista. Tutkijamme ovat verkostoituneet paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  

Tutustu kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaineeseen