Tutkimus kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaineessa

Tutkimusprojektit

Sepelvaltimotaudin noninvasiivinen diagnostiikka

Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävin kuolinsyy länsimaissa huolimatta ennaltaehkäisyn, lääkehoidon ja revaskularisaatio-toimenpiteiden avulla saadusta merkittävästä kuolleisuuden vähenemisestä.

Sepelvaltimotaudin hoidon ja ehkäisyn yksi kulmakivi on luotettava ja laaja-alaisesti käytettävissä oleva diagnostiikka. Tämä perustuu edelleen invasiiviseen koronaariangiografiaan, joka on kallis, aiheuttaa säderasitusta sekä toimenpideriskiä eikä välttämättä kerro ahtauman aiheuttamaa toiminnallista haittaa veren virtaukselle.

Toisaalta invasiivisia resursseja tulisi entistä tehokkaammin käyttää pallolaajennus-toimenpiteisiin, joiden määrät maassamme ovat selvästi alle kansainvälisten suositusten. Näin on suuri tarve luotettavan ja helposti toistettavan noninvasiivisen sepelvaltiomadiagnostiikan kehittämiseen, jolla voidaan havaita lievän sepelvaltimoahtauman aiheuttama verenvirtauksen väheneminen ja sydämen pumpputoiminnan häiriö.

Turussa on ateroskleroosin ja sepelvaltimosairauden tutkimuksiin syntynyt viime vuosien aikana laaja tutkimusryhmä, jolla on käytössään viimeisin ultraääni-, MRI- ja PET-tekniikka, jota täydentävät hyvät kansainväliset tutkimuskontaktit. Nyt kuvattava hanke on jatkoa yksikkömme UKG-, sydän-MRI-, ja isotooppitutkimusten kehitystyölle, joka on merkittävästi vaikuttanut kliiniseen diagnostiikkaan, mm. rasitus-UKG ja koronaari-UKG ovat TYKS:ssa kliinistä rutiinia.

Tutkimuksen tavoitteet

  1. Koronaari-UKG:n kliinisen käyttökelpoisuuden tutkiminen
  2. Riskigeenien merkitys koronaarivirtauksen säätelylle
  3. Seinämäliikehäiriöiden merkitys rintakivun erotusdiagnostiikassa
  4. MRI- ja UKG-menetelmien kehittäminen sydänlihaksen perfuusiohäiriöiden tutkimiseen

Vastuullinen tutkija Jaakko Hartiala

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen. Sen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten vaaratekijöiden sekä perimän merkitystä valtimotautien sairastumisriskiin aikuisena.

Lue lisää

LASERI on mukana kansainvälisessä konsortiossa, johon on koottu kaikki merkittävät lapsuudesta aikuisuuten jatkuneet epidemiologiset kardiovaskulaarisairauksien etiogeneesiä selvittävät tutkimukset. Konsortion päätarkoituksena on selvittää mikä on lapsuudenaikaisten riskitekijöiden merkitys kardiovaskulaarisairastavuuteen ja kuolleisuuteen.

Lue lisää

STRIP-tutkimus

Turkulainen STRIP-projekti on tällä hetkellä johtava lasten preventiivisen kardiologian tutkimus maailmassa. Pitkäkestoisen projektin tavoitteena on puuttua valtimonkovettumataudin riskitekijöihin poikkitieteellisen elämäntapaneuvonnan avulla jo tutkittavien varhaislapsuudesta alkaen.

Lue lisää 

Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkimusprojektit

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Prognostic Value of Modified Coronary Flow Capacity Derived From [15O]H2O Positron Emission Tomography Perfusion Imaging (2023)

Circulation: Cardiovascular Imaging
de Winter Ruben W, Jukema Ruurt A, van Diemen Pepijn A, Schumacher Stefan P, Somsen Yvemarie BO, van de Hoef Tim P, van Rossum Albert C, Twisk Jos WR, Maaniitty Teemu, Knuuti Juhani, Saraste Antti, Nap Alexander, Raijmakers Pieter G, Danad Ibrahim, Knaapen Paul
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Segmentation of Dynamic Total-Body [18F]-FDG PET Images Using Unsupervised Clustering (2023)

International Journal of Biomedical Imaging
Jaakkola Maria K., Rantala Maria, Jalo Anna, Saari Teemu, Hentilä Jaakko, Helin Jatta S., Nissinen Tuuli A., Eskola Olli, Rajander Johan, Virtanen Kirsi A., Hannukainen Jarna C., López-Picón Francisco, Klén Riku
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))