Tutkimus kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaineessa

Tutkimusprojektit

Sepelvaltimotaudin noninvasiivinen diagnostiikka

Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävin kuolinsyy länsimaissa huolimatta ennaltaehkäisyn, lääkehoidon ja revaskularisaatio-toimenpiteiden avulla saadusta merkittävästä kuolleisuuden vähenemisestä.

Sepelvaltimotaudin hoidon ja ehkäisyn yksi kulmakivi on luotettava ja laaja-alaisesti käytettävissä oleva diagnostiikka. Tämä perustuu edelleen invasiiviseen koronaariangiografiaan, joka on kallis, aiheuttaa säderasitusta sekä toimenpideriskiä eikä välttämättä kerro ahtauman aiheuttamaa toiminnallista haittaa veren virtaukselle.

Toisaalta invasiivisia resursseja tulisi entistä tehokkaammin käyttää pallolaajennus-toimenpiteisiin, joiden määrät maassamme ovat selvästi alle kansainvälisten suositusten. Näin on suuri tarve luotettavan ja helposti toistettavan noninvasiivisen sepelvaltiomadiagnostiikan kehittämiseen, jolla voidaan havaita lievän sepelvaltimoahtauman aiheuttama verenvirtauksen väheneminen ja sydämen pumpputoiminnan häiriö.

Turussa on ateroskleroosin ja sepelvaltimosairauden tutkimuksiin syntynyt viime vuosien aikana laaja tutkimusryhmä, jolla on käytössään viimeisin ultraääni-, MRI- ja PET-tekniikka, jota täydentävät hyvät kansainväliset tutkimuskontaktit. Nyt kuvattava hanke on jatkoa yksikkömme UKG-, sydän-MRI-, ja isotooppitutkimusten kehitystyölle, joka on merkittävästi vaikuttanut kliiniseen diagnostiikkaan, mm. rasitus-UKG ja koronaari-UKG ovat TYKS:ssa kliinistä rutiinia.

Tutkimuksen tavoitteet

  1. Koronaari-UKG:n kliinisen käyttökelpoisuuden tutkiminen
  2. Riskigeenien merkitys koronaarivirtauksen säätelylle
  3. Seinämäliikehäiriöiden merkitys rintakivun erotusdiagnostiikassa
  4. MRI- ja UKG-menetelmien kehittäminen sydänlihaksen perfuusiohäiriöiden tutkimiseen

Vastuullinen tutkija Jaakko Hartiala

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus

Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen. Sen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten vaaratekijöiden sekä perimän merkitystä valtimotautien sairastumisriskiin aikuisena.

Lue lisää

LASERI on mukana kansainvälisessä konsortiossa, johon on koottu kaikki merkittävät lapsuudesta aikuisuuten jatkuneet epidemiologiset kardiovaskulaarisairauksien etiogeneesiä selvittävät tutkimukset. Konsortion päätarkoituksena on selvittää mikä on lapsuudenaikaisten riskitekijöiden merkitys kardiovaskulaarisairastavuuteen ja kuolleisuuteen.

Lue lisää

STRIP-tutkimus

Turkulainen STRIP-projekti on tällä hetkellä johtava lasten preventiivisen kardiologian tutkimus maailmassa. Pitkäkestoisen projektin tavoitteena on puuttua valtimonkovettumataudin riskitekijöihin poikkitieteellisen elämäntapaneuvonnan avulla jo tutkittavien varhaislapsuudesta alkaen.

Lue lisää 

Valtakunnallisen PET-keskuksen tutkimusprojektit

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Characterization of functionally significant coronary artery disease by a coronary computed tomography angiography-based index: a comparison with positron emission tomography (2019)

EHJ Cardiovascular Imaging / European Heart Journal - Cardiovascular Imaging
Constantinos D. Anagnostopoulos, Panagiotis K. Siogkas, Riccardo Liga, Georgios Benetos, Teemu Maaniitty, Antonis I. Sakellarios, Iosif Koutagiar, Ioannis Karakitsios, Michail I. Papafaklis, Valentina Berti, Roberto Sciagra, Arthur J.H.A. Scholte, Lampros K. Michalis, Oliver Gaemperli, Philipp A. Kaufmann, Gualtiero Pelosi, Oberdan Parodi,
Juhani Knuuti, Dimitrios I. Fotiadis, Danilo Neglia
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)

Determinants of Myocardial Strain in Experimental Chronic Myocardial Infarction (2019)

Ultrasound in Medicine and Biology
Haitham Ballo, Miikka Tarkia, Matti Haavisto, Christoffer Stark, Marjatta Strandberg, Tommi Vähäsilta, Virva Saunavaara, Tuula Tolvanen, Ville-Veikko Hynninen, Timo Savunen, Anne Roivainen, Juhani Knuuti, Antti Saraste
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)