Kliinisen kemian oppiaineen yhteystiedot

Käyntiosoite: Medisiina D, 3. krs., Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku

Postiosoite: Lääketieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Puh.  029 450 5000 (Turun yliopiston vaihde)

Henkilökunta

Professori

Kari Pulkki

Kliiniset opettajat

Anna Linko-Parvinen

Annika Kouki

Opetushoitaja

Pia Salmi