Kliininen kemia

Kliininen kemia on lääketieteen kliinis-diagnostinen erikoisala, joka vastaa laboratorioanalytiikasta. Sen tehtävänä on tukea kliinistä päätöksentekoa ja potilaan hoitoa. 

Kliinisessä kemiassa hyödynnetään kliinisen asiantuntemuksen lisäksi biokemiallista tietämystä ja elimistön nesteistä, soluista sekä eritteistä tehtäviä tutkimuksia sairauksien diagnostiikassa, seurannassa ja hoidon vasteen arvioinnissa.
 
Yksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä Tyks laboratoriotoimialueen vastuualueiden, Tykslabin (kliinisen kemian ja hematologian osastot) ja Genomiikan (molekyylihematologia ja Saske), kanssa. Lisäksi oppiaine tekee yhteistyötä useiden kliinisten erikoisalojen osastojen kanssa.

Tutustu kliinisen kemian oppiaineeseen