Opiskelu kliinisen kemian oppiaineessa

Kliinisen kemian oppiaine vastaa lääketieteen opiskelijoiden laboratoriolääketieteen  perusopetuksesta, kliinisen kemian erikoislääkärikoulutuksesta ja alan tohtorikoulutuksesta. 

Opetuksesta vastaavat professorin lisäksi kliiniset opettajat sekä opetushoitaja. Kliinisen kemian oppiaineessa on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja, amanuenssuureja sekä osallistua alan tutkimukseen. Kliinisen kemian oppiaineessa on mahdollista suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinto.

Laboratoriolääketieteen kurssi

Kurssin tavoitteena on antaa laboratoriolääketieteen alalta ne tiedot, jotka vastavalmistunut terveyskeskuslääkäri ja sairaalalääkäri tarvitsevat.

Opintojakson jälkeen opiskelijan odotetaan hallitsevan laboratoriotutkimusten tarkoituksenmukaisen käytön ja tutkimustulosten tulkinnan periaatteet sekä löydösten merkityksen sairauksien diagnostiikassa ja lisäksi tuntevan tavallisimpien vieritestien periaatteet ja niiden käyttöönoton vaatimat toimet.

Lue lisää opinto-oppaasta

Valinnaisopinnot

Laboratoriolääketieteen valinnaiskurssin tavoitteena on syventää tietoa laboratoriotutkimusten käytöstä ja tulkinnasta, kliiniskemiallisesta analytiikasta, laboratorion toiminnasta ja sen niveltymisestä potilaan hoitoon. ​Laboratoriolääketieteen valinnaisen kurssin (1 op) voi suorittaa opintojen neljän viimeisen vuoden aikana.

Lue lisää opinto-oppaasta

Syventävien opintojen projektit

Laboratoriolääketieteessä on mahdollista tehdä syventävien opintojen opinnäytetyön projekteja. Projekteja löytyy esimerkiksi hematologian, verensiirtolääketieteen, molekyyligenetiikan ja kliinisen kemian alalta.

Lue lisää intranetistä (vaatii kirjautumisen utu-tunnuksilla)

Amanuenssuurit

Amanuenssi tutustuu Tykslabissa erikoiskemian, laboratoriohematologian ​ja päivystyslaboratorion toimintaan​. Amanuenssuureja voi suorittaa pääsääntöisesti kurssien loma-aikoina.

Amanuenssuurien haku tapahtuu Turun Lääketieteenkandidaattiseura ry:n kautta. Amanuenssuureja on mahdollista suorittaa kurssin C5 jälkeen.

Lue lisää amanuenssipalvelun suorittamisesta opinto-oppaasta.

Amanuenssin ohjeet löytyvät Moodlesta.

Kliinisen kemian erikoistumisopinnot

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on hallita laboratoriolääketieteellisten, esimerkiksi kliiniskemiallisten proteiini-, hormoni-, syöpämerkkiaine-, metabolia-, toksikologisten ja molekyyligeneettisten sekä hematologisten tutkimusten suorittaminen, laadunvarmistus ja käyttö sekä tulosten tulkinta sairauksien ennaltaehkäisyssä, diagnostiikassa ja hoidon seurannassa.

Erikoistumiskoulutuksen pituus on 5 vuotta ja erikoistuvan lääkärin virkoja on neljä.

Erikoistuvan lääkärin lokikirja