Opiskelu kliinisen syöpätautiopin oppiaineessa

Kliinisen syöpätautiopin ja sädehoidon koulutusjakso on lääketieteen lisensiaatin tutkinnon viimeisellä lukukaudella. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy syövän ei-kirurgiseen hoitoon, syöpäpotilaiden tutkimiseen ja seurantaan. 

Syöpäklinikalla on 3 erikoistumisvirkaa. Erikoistumisen aikana koulutettava lääkäri toimii tasapuolisesti ja riittävän pitkiä yhtenäisiä jaksoja sädehoitoyksikössä, syöpätautien vuodeosastolla sekä poliklinikalla siten, että hän oppii hallitsemaan itsenäisesti erityyppisten syöpien säde- ja lääkehoidon, ja hallitsee syöpäpotilaan kokonaishoidon mukaan lukien syövän hoitoon liittyvät psykososiaaliset näkökohdat ja vuorovaikutuksen potilaan ja hänen omaistensa kanssa.