Asiasana: kliininen syöpätautioppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Palliatiivisen intervention saaneilla syöpäpotilailla vähemmän sairaalahoitojaksoja ja päivystyskäyntejä (Väitös: LL Liisa Rautakorpi, 10.6.2022, kliininen syöpätautioppi)

Syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoidosta keskustellaan paljon, mutta hoitokäytäntöjä ei ole kartoitettu Suomessa kattavasti. Liisa Rautakorven väitöstutkimuksessa todettiin, että aika syöpähoitojen päättymisestä kuolemaan vastasi Suomessa kansainvälisiä suosituksia. Palliatiivisen eli oireisiin keskittyvän kokonaisvaltaisen hoidon intervention saaneet syöpäpotilaat joutuivat turvautumaan erikoissairaanhoitoon viimeisen elinkuukauden aikana muita harvemmin.

Tutkimuksessa selvitettiin Hodgkinin lymfooman kehitystä Suomessa ja tunnistettiin kaksi uutta kohdemolekyyliä lymfoomien hoitomuotojen kehittämiseen (Väitös: LL Tiina Juntikka, 18.2.2022, kliininen syöpätautioppi)

Turun yliopistossa väittelevän LL Tiina Juntikan väitöstutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa Hodgkinin lymfooman eri alatyyppien yleisyyttä Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin kahden reseptorin ilmaantuvuutta eri lymfoomissa. Tutkittuja reseptoreita voi olla mahdollista hyödyntää uusien tutkimus- ja hoitomuotojen kehittämisessä.

Voiko rintasyövän leviämistä arvioida tekoälyn avulla? (Väitös: LL Vilma Madekivi, 11.6.2021, kliininen syöpätautioppi)

Kun rintasyöpä todetaan, on tärkeää määrittää syöpäkasvaimen leviämisen laajuus rinnassa, kainalon imusolmukkeissa ja muualla elimistössä. LL Vilma Madekiven väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka rintasyövän paikallista levinneisyyttä voidaan arvioida ilman laajoja kirurgisia toimenpiteitä. Tekoälyyn pohjautuva ennustemalli antoi tutkimuksessa lupaavia tuloksia.

Opiskelu kliinisen syöpätautiopin oppiaineessa

Kliinisen syöpätautiopin ja sädehoidon koulutusjakso on lääketieteen lisensiaatin tutkinnon viimeisellä lukukaudella. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy syövän ei-kirurgiseen hoitoon, syöpäpotilaiden tutkimiseen ja seurantaan. 

Tutkimus kliinisen syöpätautiopin oppiaineessa

Tutkimustyömme on lisääntyvästi keskittynyt translationaaliseen syöpätutkimukseen yhdessä Läntisen syöpäkeskuksen, Auria biopankin, PET-keskuksen ja prekliinistä tutkimusta tekevien yliopiston laitosten kanssa. 

Kliininen syöpätautioppi

Syöpäklinikka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella syöpätautien ei-kirurgisesta hoidosta, opetuksesta ja kliinisestä tutkimuksesta, lukuun ottamatta veritauteja, lasten syöpiä ja keuhko- ja gynekologisten syöpien lääkehoitoja.