Asiasana: Erikoistuminen

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2019 tunnustuspalkinnot

05.11.2019

Tohtorikoulutettava, ylihoitaja Outi Tuominen on saanut Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vuoden 2019 Kliinisen silmän. Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin sisätautien erikoislääkäri Jussi Haveriselle Sisätautipotilaan nestehoito -oppaan laatimisesta. Vuoden erikoislääkärikouluttajana palkittiin lastentautien erikoislääkäri, lastennefrologi, dosentti Janne Kataja. 

Osaamisperustaisuus

Tavoitteena on, että lähivuosina siirrytään kohti osaamisperustaista erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta, jossa osaamistavoitteet määrittävät koulutuksen sisältöä, rakennetta sekä osaamisen arviointia ja jossa koulutuksen tarkka ajallinen kesto ei ole yhtä määräävä tekijä kuin aikaisemmin.

Osaamisperustaisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittäminen liittyy sosiaali- ja terveysministeriön toimenpideohjelmaan ja sitä toteutetaan valtakunnallisesti kaikkien erikoislääkärikoulutusta tarjoavien yliopistojen yhteistyönä.