Lastentautioppi

Lastentautiopin oppiaineen tehtävänä on lastentautien tieteellinen tutkimus, siihen perustuva korkein opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen oppiaineen osaamisaloilla. 

Oppiaine vastaa lääketieteen opiskelijoiden lastentautiopin, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja lastenkirurgian perusopetuksesta. Oppiaineen vastuulla on lisäksi lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja lastenkirurgian erikoislääkärien kouluttaminen sekä erikoislääkärin osaamisen syventäminen lisäkoulutusohjelmien puitteissa. 

Lastentautien oppiaine vastaa myös ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden lastentautiopin opetuksesta. 

Lastentautiopin tiedeyhteisön tutkimus- ja julkaisutoiminta on hyvin aktiivista ja kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoitunutta. Vuosittain noin 6 nuorta lastentautiopin tutkijaa juhlii väitöskirjan valmistumista. 

Tutustu lastentautiopin oppiaineeseen