Tutkimus lastentautiopin oppiaineessa

Tutkimustyömme lasten ja nuorten klinikassa on kansainvälisesti merkittävää ja uraauurtavaa lääketieteellistä tutkimustyötä. 

Lastentautiopin sisällön monipuolisuudesta johtuen tutkimuksia tehdään monilla eri erikoisaloilla. Lastentautien tutkimusyhdyshenkilö on professori Erika Isolauri.  

Tutkimusalueita ovat mm:

 • diabeteksen riskitekijät ja ennaltaehkäisy
 • allergia, astma ja niiden ehkäisy
 • sepelvaltimotaudin ehkäisy
 • lasten endokrinologia
 • lasten hengitystieinfektiot
 • vastasyntyneisyyskauden ongelmat, hoito ja ennuste
 • lasten syöpätautien hoito ja ennuste

Tutkimusprojektit

FinAdo-tutkimus (Finnish Adoption Study)

FinAdo-tutkimus muodostuu useista eri tutkimuskokonaisuuksista. 

Varsinaiseen seurantatutkimusosioon pyydetään mukaan kaikki Suomeen 10/2012 ja 12/2014 välisenä aikana tulevat adoptiolapset sekä heidän vanhempansa. Lasten vointia, stressiä ja sopeutumista seurataan kyselylomakkeilla, kuten myös jo odottavien adoptioperheiden vanhempien hyvinvointia ja toisaalta stressiä (jota verrataan biologista lastaan odottavien stressiin mittaamalla kortisolipitoisuutta). 

Seurannan toivotaan jatkuvan aikuisuuteen, jolloin saataisiin aivan uudenlaista tietoa niistä keinoista, joilla voidaan lievittää adoptoitujen lasten stressiä ja auttaa heidän sopeutumistaan ja hyvinvointiaan.

Lue lisää

NAMI-tutkimus

Ravitsemus, immunologia, suoliston mikrobisto ja allergia ovat NAMI-tutkimusryhmän kohdealueita.

Tavoitteena on allergian ja lihavuuden ehkäisyyn liittyvien ravintokomponenttien tunnistaminen, karakterisointi ja toimintamekanismien selvittäminen, joita sovelletaan elintarvikekehitykseen ja ravitsemuskasvatukseen ja -hoitoon.

Lue lisää

Hinkuyskärokotetutkimus

Hinkuyskä on bakteerin aiheuttama hengitystietulehdus, joka aiheuttaa voimakasta puuskittaista yskää. Tautia on saatu rokotuksin vähennettyä mutta ei täysin torjuttua. Edelleenkin joka vuosi Suomessa, niin kuin muuallakin, sairastuu lapsia hinkuyskään. Tauti on pienille vauvoille nykyäänkin vaarallinen ja johtaa heillä lähes aina sairaalahoitoon.

Rokotusten antama hyvä suoja kestää vain muutaman vuoden. Tämän takia tarvitaan tehosterokotuksia ja uusien rokotteiden kehittämistä.

Lue lisää

Hyvän kasvun avaimet -seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet on laaja, monitieteinen seurantatutkimus lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. Tutkimushanke kokoaa yhteen moniin elämänalueisiin liittyviä teemoja lasten kasvusta ja kehityksestä terveydellisiin, psykososiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuuritekijöihin saakka.

Lue lisää

Varhaislapsuudessa alkanut sydän- ja verisuonisairastuvuuden ehkäisyprojekti
Pikkunorsu-korvatulehdustutkimus

Pikkunorsu-tutkimus on Tyksin lastenklinikan korvatulehdustutkimus. Projektin osoitti, että antibioottihoito on aiemmin luultua tehokkaampi äkillisen välikorvatulehduksen hoidossa, jos diagnoosi on tehty luotettavasti.

Jatkossa tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla voidaan hoitaa ne lapset, jotka eniten hyötyvät antibioottihoidosta ja siten välttää turhia antibioottikuureja. Tutkimme myös useita eri näkökulmia haastavaan diagnostiikkaan. Lisäksi laaja näyteaineistomme mahdollistaa mikrobiologiset tutkimukset liittyen taudin pitkittymiseen ja uusiutumiseen.

Lue lisää

Diabetestutkimukset
Neonatologia

Keskosen aivojen kehityksen suojaaminen

 • Keskosen kivunhoidon tutkimus, raskauden ajan tupakoinnin vaikutus aivojen kehitykseen. Lue lisää

Perhekeskeinen keskoshoito

 • Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) -koulutusprojekti ja sen evaluaatio
 • SCENE -tutkimusryhmä (Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment)

Keskoshoidon kustannus-vaikuttavuus 

 • PERFECT-tutkimushanke
Lasten allergologia

Vinku-tutkimusryhmä

Tavoitteenamme on selvittää lasten uloshengitysvaikeutta pahentavia ympäristöön ja perimään liittyviä tekijöitä ja etsiä keinoja astman kehittymisen estämiseksi. Erityinen painopiste meillä on selvittää hengitysteiden virusinfektioihin ja allergiaan liittyviä mekanismeja.

Lue lisää

Lastenkirurgia

Lastenkirurgian tutkimusyhdyshenkilö on lastenkirurgian osastonylilääkäri, professori Ilkka Helenius.

Erityisiä osaamisalueitamme ovat:

Lasten selkäsairaudet

 • Eri leikkausmenetelmien vertailu (etukautta vs. takakautta leikkaukset)
 • Trombi (RCT, monikeskus)
 • Postoperatiivinen kivunhoito (RCT, pregabaliini vs. placebo)
 • Lannerangan rasitusmurtumien hoito (RCT, kova vs. pehmyt korsetti)
 • Elämänlaatu

Lasten tuki- ja liikuntaelinkasvaimet

 • Beibi (RCT, monikeskus)
 • Suomen pahalaatuiset tuki- ja liikuntaelinkasvaimet

Suomen synnynnäiset epämuodostumat

 • Ylä-, ja alaraajat sekä vartalo
 • Esiintyvyys, riskitekijät, hoidon tarve

Lasten leikkausta edellyttävät tapaturmat

 • Lasten luunmurtumien leikkaushoidon tarve
Lastenneurologia

Lastenneurologian tutkimusyhteyshenkilö on professori Leena Haataja

Lastenneurologia osallistuu kolmeen suureen tutkimushankkeeseen:

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tutkimuskeskuksen hankkeissa painottuu mielenterveyden varhaiskehityksen riskitekijöiden ja niiden ennaltaehkäisyn mahdollisuuksien tutkimus sekä tieteellisen tiedon tuottaminen terveyspalveluiden tueksi.

Lue lisää

Finnbrain-tutkimus

Tutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutuksia lapsen kehitykseen. Tutkimus muodostuu useista osatutkimuksista, joissa tutkitaan muun muassa vanhempien stressin yhteyttä lapsen aivojen kehitykseen, lapsen psykologista kehitystä, lapsen stressiä päiväkodissa, äidinmaidon- ja suolistomikrobiston koostumusta, syömiskäyttäytymistä sekä vanhemman varhaista mentalisaatiokykyä.

Lue lisää