Opiskelu lastentautiopin oppiaineessa

Lastentautiopin perustutkinto-opetusta annetaan lääketieteen koulutusohjelmissa viidennen lukuvuoden aikana. Lastentautien lisäksi perusopetusta annetaan myös lastenneurologiassa, lastenpsykiatriassa ja lastenkirurgiassa. Oppiaineemme tarjoaa lisäksi valinnaisia opintojaksoja, syventäviä opintojen kokonaisuuksia sekä mahdollisuuden toimia amanuenssina Tyksin lasten ja nuorten klinikassa.

Perusopetuksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee toteamaan ja hoitamaan yleisimmät lasten ja nuorten sairaudet ja tapaturmat perhekeskeisesti sekä ohjaamaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat asianmukaiseen jatkohoitoon. 

Erikoislääkärin tutkintoon tähtäävää koulutusta varten Tyksin lasten ja nuorten klinikalla on 10 lastentauteihin, 2 lastenneurologiaan ja 2 lastenkirurgiaan erikoistuvan lääkärin virkaa. Erikoistumisen aikana lääkärit työskentelevät jaksoittain eri toimipisteissä. Käytännön työskentelyn lisäksi erikoistumiskoulutus sisältää strukturoidun ohjelman mukaista teoreettista opiskelua. 

Erikoislääkärikoulutus antaa valmiudet toimia lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian tai lastenkirurgian erikoislääkärinä yliopisto- tai keskussairaalassa ja avoterveydenhuollon tai yksityisen terveydenhuollon piirissä sekä toimia asiantuntijatehtävissä. 

Erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen lastentautioppi tarjoaa syventävää koulutusta yhdeksän eri lastentautien lisäkoulutusohjelman puitteissa.