Nuorisopsykiatrian opiskelu

Nuorisopsykiatrian perusopetus toteutetaan neljännellä vuosikurssilla yhdessä psykiatrian perusopetuksen kanssa. Perusopetuksen tavoitteina on, että opiskelijat tuntevat nuoruusiän ja nuoruusikäisten arviointiin liittyvät erityispiirteet. 

Opiskelijoiden tulee tietää keskeiset asiat mielenterveyden häiriöiden kehittymisestä ja hallita alaikäisten tahdosta riippumattoman hoidon edellytykset. Opetus sisältää luento-opetusta, kliinistä harjoittelua sekä potilastapausseminaareja. Kliininen harjoittelu suoritetaan Tyksin nuorisopsykiatrian klinikassa tai Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksiköissä, jonne osa opetuksesta on hajautettu. 

Erikoistuminen nuorisopsykiatriaan

Nuorisopsykiatria on itsenäinen erikoisala ja erikoistumiskoulutuksessa koulutetaan nuoruusikäisten mielenterveyden häiriöiden, niiden ehkäisyn ja hoidon hallitsevia asiantuntijoita. Koulutus on monipuolista sisältäen laadukasta seminaariopetusta sekä henkilökohtaista opetusta kouluttajan johdolla. Olemme aktiivisesti kehittäneet koulutuksen osaamisperustaisuutta. Yhteistyömme erikoistumiskoulutuksessa on tiivistä sekä psykiatrian että lastenpsykiatrian oppiaineiden kanssa. 

Koulutuspaikkoinamme toimivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksikön lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien nuorisopsykiatrian yksiköt. Erikoistumiskoulutukseen kuuluva nuorisopsykiatrinen palvelu on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan myös Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Erikoistumisopintoihin on mahdollista yhdistää tieteellinen tutkimus ja tutkimuksen tekoon myös kannustetaan.