Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatria tarjoaa erikoisalaansa liittyvää opetusta perustutkinto-opiskelijoille sekä ammatillista jatkokoulutusta alalle erikoistuville lääkäreille. Perustutkinto-opiskelijoiden nuorisopsykiatrian opetus toteutuu psykiatrian kurssin yhteydessä neljännen opiskeluvuoden keväänä.

Nuorisopsykiatria on Suomessa itsenäinen erikoisala ja erikoistumisohjelma vastaa pituudeltaan muita psykiatrian erikoisaloja. Tämä mahdollistaa juuri nuoruusikäisten mielenterveyden häiriöiden erityispiirteet hallitsevien erikoislääkärien kouluttamisen. Koulutusohjelmamme on monipuolinen yhdistäen laadukasta seminaariopetusta nykyaikaiseen osaamisperustaiseen opetukseen. 

Nuorisopsykiatrisessa hoidossa korostuu yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon verkostojen kanssa ja järjestämmekin koulutusta myös esimerkiksi koulu- ja perusterveydenhuollon toimijoille.

Nuoruusiässä riski mielenterveyden häiriöiden kehittymiselle on poikkeuksellisen korkea. Nuorisopsykiatria pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen pureutuen nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja laadukkaaseen hoitoon. Oikeanlaisen hoidon avulla useimmat nuoret toipuvat. Tämä edellyttää kuitenkin aktiivista tutkimustyötä, jota teemme niin ymmärtääksemme paremmin mielenterveyden häiriöiden kehityskulkua kuin kehittääksemme entistä parempaa hoitoa nuorille.