Nuorisopsykiatrian tutkimus

Nuorisopsykiatrian tutkimus Turun yliopistossa painottuu tällä hetkellä tunteiden ja tunneilmaisun moniin yhteyksiin niin mielenterveyden häiriöihin kuin somaattisiin sairauksiin. Myös psykofarmakologinen tutkimus sekä syömishäiriöiden tutkimus ovat painopisteitämme. 

Tutkimusprojektit

Tunteet ja nuorten hyvinvointi

Tutkimme puutteellisen tunneilmaisun (aleksitymia) ja varhaisten maladaptiivisten skeemojen yhteyttä nuorten mielenterveyden häiriöiden ja somaattisten sairauksien kehittymiseen, sairauden kulkuun ja ennusteeseen. Tutkimusaineisto on kerätty Satakunnan hyvinvointialueen nuorisopsykiatrian ja lastentautien poliklinikoilta. Tutkimusryhmä toimii Satakunnan hyvinvointialueen nuorisopsykiatrian yksikössä.

FinnBrain Alexithymia work package

Tutkimusryhmä toimii osana monitieteistä FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta, jossa tutkitaan perimän ja ympäristötekijöiden vaikutusta lapsen kehityksen. Tutkimushanke tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia niin aleksitymian kehittymistä kuin tunneilmaisun yhteyksiä mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen. 

Yhteistyö muiden tutkimushankkeiden kanssa

Nuoruus limittyy kehityksellisesti niin lapsuuteen kuin aikuisuuteen ja teemme aktiivisesti yhteistyötä nuorisopsykiatrialle läheisten alojen kanssa. Eriasteista tutkimusyhteistyötä on esimerkiksi seuraavien hankkeiden ja tahojen kanssa: