Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tutkitaan mielenterveyden varhaisia riski- ja suojaavia tekijöitä, lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyskäyttäytymistä sekä näissä tapahtuneita muutoksia, mielenterveyttä aikuisiän hyvinvointia ennustavana tekijänä, mielenterveystaitoja ja mahdollisuuksia mielenterveysongelmien varhaiseen hoitoon. Kehitämme riskiryhmille kohdennettuja matalan kynnyksen digiavusteisia hoito-ohjelmia, ja tutkimme niiden vaikuttavuutta sekä käyttöönottoa. Kehitämme ja tutkimme myös mielenterveyttä ylläpitävien ja vahvistavien taitojen digitaalista opetusta eri väestöryhmille.

Tuotamme tutkimustietoa ja työkaluja lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluiden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on, että hyvinvointiin ja mielenterveyteen kohdistuvia riskejä voidaan tunnistaa, ehkäistä ja hoitaa varhaisessa vaiheessa yhä paremmin.

Tutkimusyhteistyötä teemme kansainvälisten tutkimusryhmien ja -verkostojen kanssa. Keskuksesta johdetaan Suomen Akatemian rahoittamaa konsortiota sekä osahankkeita useissa konsortioissa, joita rahoittavat Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain terveysvirasto National Institutes of Health. Olemme mukana eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen INVEST-lippulaivahankkeessa. Keskus on myös toiminut Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksikkönä vuodesta 2019 alkaen.