teutori-21_hires.jpg

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa tutkitaan mielenterveyden varhaisia riski- ja suojaavia tekijöitä, lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyskäyttäytymistä sekä näissä tapahtuneita muutoksia. Kehitämme riskiryhmille kohdennettuja matalan kynnyksen digiavusteisia hoito-ohjelmia, ja tutkimme niiden vaikuttavuutta sekä käyttöönottoa. Kehitämme ja tutkimme myös mielenterveyttä ylläpitävien ja vahvistavien taitojen digitaalista opetusta eri väestöryhmille.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen 15-vuotisjuhlavuosi