Biostatistiikka ja tiedonhallinta lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen biostatistiikka- ja tiedonhallintaryhmällä on vahva kokemus niin digitaalisista interventiotutkimuksista (RCT-tutkimuksista implementaatioon) kuin kliinisistä ja epidemiologisista kysely- ja rekisteripohjaisista tutkimuksista. Ryhmä vastaa keskuksen tutkimushankkeiden statistiikasta sekä tiedonhallinnasta. Ryhmä osallistuu keskuksen hankkeisiin koko niiden elinkaaren ajan, mikä varmistaa parhaiten tutkimuksen laadun ja tieteellisen luotettavuuden. Ryhmän tavoitteena on kehittää jatkuvasti hankkeiden eri osa-alueisiin liittyviä prosesseja.

Toimintamme biostatistiikassa
 • Tutkimuslupien hallinnointi (mm. THL, Kela, Tilastokeskus)
 • satunnaistettujen kysely- ja rekisteritutkimusten tilastollinen suunnittelu, mukaan lukien koeasetelmat ja otoskokolaskelmat
 • tilastollinen analysointi
 • analyysien validointi ja sensitiivisyystarkastelut
 • tulosten tulkinta ja raportointi yhteistyössä tutkijoiden kanssa.

 

Toimintamme tiedonhallinnassa
 • Digitaalisten interventio-ohjelmien kehittämisen koordinointi sekä ylläpito
 • yhteydenpito rekisterinpitäjiin
 • tutkimusaineistojen yhdistämiset
 • tiedonkeruun ja tallennuksen suunnittelu sekä toteutuksen koordinointi
 • tallennuksen validointi, tietokantojen kehittäminen ja dokumentointi tutkimuksen käyttöön.
Tutkimuksessa hyödynnetään mm. seuraavia valtakunnallisia rekistereitä
 • Syntyneiden lasten rekisteri, THL
 • Hoitoilmoitusrekisterit,  THL
 • Raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteri, THL
 • Epämuodostumarekisteri, THL
 • Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus
 • Biopankit
 • Poliisiasiain tietojärjestelmä (Patja), Poliisihallitus
 • Puolustusvoimain rekisteri
 • Kelan eri rekisterit
 • Tilastokeskuksen tietokantoja