Sisätautioppi

Sisätautioppi on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suurin yksikkö. Oppiaineen keskeinen tehtävä on tarjota korkeatasoista sisätautialojen perusopetusta kliinisessä vaiheessa oleville lääketieteen opiskelijoille sekä jatko- ja täydennyskoulutusta sisätauteihin erikoistuville ja sisätauteihin jo erikoistuneille lääkäreille. 

Oppiaine kattaa kaikki sisätautien perinteiset osa-alueet: endokrinologian, gastroenterologian, hematologian, infektiotaudit, kardiologian, nefrologian ja reumatologian. Käytännön opetusta toteutetaan Turun lisäksi Porissa ja Vaasassa.

Oppiaine pyrkii myös turvaamaan perusterveydenhuollon lääkäreiden ja muun lääkärikunnan riittävän sisätautien ja sen osa-alueiden tietämyksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella järjestämällä säännöllisesti koulutustilaisuuksia sisätautien eri aihepiireistä. Lisäksi oppiaine huolehtii sisätaudeista kiinnostuneiden ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden sisätautiopetuksesta heidän vierailujaksojensa aikana.