Opiskelu sisätautiopin oppiaineessa

Sisätautioppi tarjoaa perustutkinto-opetusta, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä tohtorikoulutusta.

Sisätautiopin perusopetus toteutetaan lääketieteen opiskelijoiden klinikkaan siirtymisvaiheen alussa ja puoli vuotta ennen lääketieteen lisensiaatiksi valmistumista. Sisätautiopin perusopetuksen eri opintojaksot suoritettuaan opiskelija pystyy laatimaan asianmukaisen sairauskertomuksen ja siihen kuuluvan jatkotutkimus- ja hoitosuunnitelman. Lisäksi kunkin opiskelijan tulee tietää, milloin lääkärin tulee lähettää potilas avohoidosta jatkotutkimuksiin tai sairaalahoitoon. Opetus pyritään järjestämään mahdollisimman käytännön läheisenä, seminaariopetus pohjautuu potilastapauksiin, ja käytännön viikoilla opiskelijat pääsevät ohjatusti toimimaan kliinikkoina ns. minisairaalassa (2 viikon osastojakso, jona aikana opiskelijoilla omat potilaat hoidettavinaan kliinisen opettajan johtamana) ja opetuspoliklinikoilla.

Sisätautiopin jatko- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavia sisätautien erikoislääkäreitä ja/tai sisätautien eri osa-alojen erikoislääkäreitä kuten endokrinologeja, gastroenterologeja, hematologeja, infektiotautien erikoislääkäreitä, kardiologeja, nefrologeja ja reumatologeja. Erikoistumisvirkoja oppiaineella on 17 ja lisäksi yhdeksän määräaikaista erikoislääkärin koulutusvirkaa eri sisätautien osa-alueille ja neljä määräaikaista kardiologian erikoislääkärin koulutusvirkaa.

Oppiaineen jatko- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on myös, että mahdollisimman moni tieteellisestä tutkimustyöstä kiinnostunut lääkäri suorittaisi lääketieteen tohtorin tutkinnon.