Opiskelu synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa

Synnytys- ja naistentautiopin oppiaine vastaa lääketieteellisen tiedekunnan viidennen vuoden opiskelijoille annettavasta naistentautien ja synnytysten perusopetuksesta, joka toteutuu kymmenen viikon opintojaksoina kaksi kertaa vuodessa. 

Oppiaineen ja erikoisalan yhteistyönä toteutuu lääketieteen kandidaattien perusopetus sekä valmiiden lääkäreiden jatko- ja lisäkoulutus että alan alueellinen ja valtakunnallinen täydennyskoulutus.