Koe-eläinkeskuksen palvelut

Koe-eläinkeskus tekee palvelututkimuksia asiakkaille erillisestä sopimuksesta ja tarvittaessa myös lupahakemuksen asiakkaan puolesta. Keskuksessa on mahdollisuus tehdä myös GLP-vaatimusten mukaisia tutkimuksia.

Koe-eläinkeskuksen henkilökunta suorittaa asiakkaan pyynnöstä erilaisia koetoimenpiteitä, joista peritään hinnaston mukainen maksu. Jos toimenpidepalvelujen määrä on huomattava ja vaatii lisää henkilöresursseja, palvelu hinnoitellaan erikseen. 

Eläinkantojen mikrobiologinen puhdistaminen ja alkioiden pakastaminen on keskitetty Turun tautimallinnuskeskuksen TCDM:n siirtogeeniyksikölle.

Hinnasto 1.10.2022

Hinnasto 3.1.2024

 

Laboratoriopalvelut

Koe-eläinkeskus tarjoaa kliinisen laboratorion palveluita yliopiston tutkimusryhmille ja ulkoisille asiakkaille. Tarjolla olevat palvelut hintatietoineen löytyvät alavalikoista aihealueittain. Analyysien lisäksi tarjolla on myös näytteenotto- ja konsultointipalveluita.

Hematologia

Käytössämme on Vetscan HM5c -hematologinen analysaattori, jolla saadaan mitatuksi seuraavat parametrit:

 • WBC: White Blood Cell. Valkosolujen määrä.
 • RBC: Red Blood Cell. Punasolujen määrä.
 • HGB: Hemoglobiinipitoisuus.
 • HCT: Hematokriitti. Verisolujen suhteellinen osuus koko veren tilavuudesta.
 • MCV: Mean Cell Volume. Punasolujen keskitilavuus.
 • MCH: Mean Cell Hemoglobin. Hemoglobiinin keskimassa/ punasolu.    
 • MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Hemoglobiinin  keskimassakonsentraatio. Hemoglobiini/ hematokriitti.
 • RDWc: Red Cell Distribution Width. Punasolujen kokojakaumaindeksi %.
 • RDWs: Red Cell Distribution Width. Punasolujen kokojakaumaindeksi fL.
 • PLT: Platelets. Verihiutaleiden määrä.
 • MPV: Mean Platelet Volume. Verihiutaleiden keskitilavuus.
 • PCT: Plateletcrit. Trombokriitti. Verihiutaleiden suhteellinen osuus koko veren tilavuudesta.
 • PDWc: Platelet Distribution Width. Verihiutaleiden kokojakaumaindeksi %.
 • PDWs: Platelet Distribution Width. Verihiutaleiden kokojakaumaindeksi fL.

Näytteeksi tarvitaan EDTA-kokoverta. Minimitilavuus 50 µl.

Hinnat:

 • Yliopiston sisäiset tutkimusryhmät 14,00 € / näyte
 • Muut asiakkaat 18,00 € / näyte +  ALV
Hyytymistutkimukset

​Käytössämme on ACL 7000 -hyytymisanalysaattori. 

Käytetyimpiä analyyseja ovat APTT (aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika) ja PT(protrombiiniaika). Myös muita parametreja on saatavilla.

Miniminäyte 500 µl sitraattiplasmaa.

Hinnat:

 • Yliopiston sisäiset tutkimusryhmät 10,00 € / näyte
 • Muut asiakkaat 15,00 € / näyte +  ALV
Kliininen kemia

Vetscan VS2 -laitteella saadaan pienestä näytemäärästä varsin kattava parametrivalikoima:

 • Comprehensive Diagnostic Profile (14 P): ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, CA, CRE, GLOB, GLU, K+, NA+, PHOS, TBIL, TP
 • Prep Profile (6 P): ALP, ALT, BUN, CRE, GLU, TP
 • Critical Care Profile: ALT, BUN, CL-, CRE, GLU, K+, NA+, tCO2
 • T4/Cholesterol Profile: T4/CHOL
 • Mammalian Liver Profile: ALB, ALP, ALT, BA, BUN, CHOL, GGT, TBIL
 • ALB: Albumin
 • ALP: Alkaline Phosphatase
 • ALT: Alanine aminotransferase
 • AMY: Amylase
 • BUN: Blood Urea Nitrogen (urea)
 • CA: Total Calcium
 • CRE: Creatinine
 • GLOB: Globulins
 • GLU: Glucose
 • K+: Potassium
 • NA+: Sodium
 • PHOS: Phosphate
 • TBIL: Total Bilirubin
 • TP: Total Protein
 • CL-: Chloride
 • tCO2: Total Carbone Dioxide
 • T4: Thyroxine
 • CHOL: Total Cholesterol
 • BA: Bile acids
 • GGT: Gamma Glutamyl Transferase

Tarvittava näytemäärä 100 µl litiumhepariinikokoverta, seerumia tai plasmaa/ näytekiekko (profile).

Hinnat:

 • Yliopiston sisäiset tutkimusryhmät 44,00 € / näyte
 • Muut asiakkaat 49,00 € / näyte +  ALV
Virtsa-analyysi

Urisys 1100 -virtsaliuskanlukulaite + Combur Test UX -testiliuskat

Parametrit:

 • Ominaispaino (spesific gravity)                   
 • pH    
 • Valkosolut (leucocytes)           
 • Nitriitit (nitrite)      
 • Valkuaisaineet (protein)         
 • Sokeri (glucose) 
 • Ketoaineet (ketones)
 • Urobilinogen       
 • Bilirubiini (bilirubin)                 
 • Punasolut (erythrocytes)

Tarvittava näytemäärä 500 µl virtsaa. Virtsanäytteiden keräämiseksi käytettävissä on metaboliahäkit. 

Hinnat:

 • Yliopiston sisäiset tutkimusryhmät 8,00€/kpl
 • Muut asiakkaat 11,00€/kpl + ALV