Medimerc – johtamiskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa korkeatasoista, moniammatillista Medimerc-johtamiskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Koulutusten suunnittelussa huomioimme sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet että alueelliset tarpeet. Kohderyhmänämme ovat alan ammattihenkilöiden ohella muut alalla esimiestehtävissä työskentelevät, kuten hallinnon ja tukipalveluiden edustajat. 

Koulutuksemme koostuu pääsääntöisesti kahden opintopisteen laajuisista erilliskursseista. Erillisten kurssien lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat suorittaa meillä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen (30 op) pätevyyden.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluvat teoreettiset kurssimuotoiset johtamisopinnot voi valita kurssitarjonnastamme ja suorittaa missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaiheessa.

Johtamiskoulutuksemme suunnitellaan tutkittuun tietoon perustuen siten, että se täydentää perusopintoja.