Asiasana: Lääket. tdk täydennyskoulutus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Täydennyskoulutus lääketieteellisessä tiedekunnassa

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa ja perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista täydennyskoulutusta.