Lääketieteellisen tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa koulutusta seuraavissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa: Biomedical Imaging, Drug Discovery and Development, Human Neuroscience ja uusimpana Future Health and Technology.  Biomedical Imaging ja Drug Discovery and Development muodostavat osan laajempaa Biomedical Sciences -maisteriohjelmaa.

Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences

 Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences on lääketieteellisen tiedekunnan sekä luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan yhteinen kansainvälinen maisteriohjelma.

Ohjelmassa on neljä pääainetta, joista kaksi, Molecular Biotechnology and Development sekä Medicinal and Radiopharmaceutical Chemistry, toimivat luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa ja kaksi, Biomedical Imaging sekä Drug Discovery and Development, lääketieteellisessä tiedekunnassa. 

Biomedical Imaging -pääaineen tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia sekä lääketieteellisen että biologisen kuvantamisen palvelukseen. Ohjelmasta valmistuneilla on perusteellinen käsitys monenlaisista kuvantamisteknologioista (kehittyneet mikroskooppitekniikat, eläväsolukuvantaminen, elektronimikroskopia, röntgen, tietokoneohjattu kerroskuvaus, magneettikuvaus, PET) sekä käytännön taitoja käyttää ja hyödyntää niitä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Drug Discovery and Development -pääaineen opinnoissa opiskelijat perehtyvät monipuolisesti lääkkeiden kehittämisen eri vaiheisiin: lääkekohteitten löytämiseen, lääkemolekyylien suunnitteluun, uusien lääkemolekyylien nonkliiniseen ja kliiniseen tutkimusmetodiikkaan sekä näihin liittyviin viranomaistoimintoihin. Koulutus hyödyntää genomitietouden, systeemibiologian, tautimallinnuksen ja translationaalisen lääketieteen uusimpia menetelmiä. Opiskelijoiden tulee myös ymmärtää lääketutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 
 

Master’s Degree Programme in Future Health & Technology

Future Health & Technology -maisteriohjelma toteutetaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja tulevaisuuden teknologioiden laitoksen sekä kiinalaisen Fudanin yliopiston vastaavien laitosten yhteistyönä. 

Ohjelma on niin sanottu double degree -ohjelma eli esimerkiksi hoitotieteen laitokselle hyväksytyt opiskelijat saavat valmistuessaan sekä terveystieteiden maisterin tutkinnon että vastaavan kiinalaisen tutkinnon. Opinnot sisältävät yhden lukukauden opinnot partneriyliopistossa. 

Master’s Degree Programme in Human Neuroscience

Human Neuroscience -maisteriohjelma rakentuu Turku Brain and Mind Centerissä tehtävälle tutkimustyölle, jossa ihmisen käyttäytymistä tutkitaan neurotieteen näkökulmasta lääketieteellisen tiedekunnan, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden voimin. 

Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille vahva translationaalinen ymmärrys aivojen toiminnasta ja sen yhteydestä ihmisen käyttäytymiseen.