Muutokset tohtorintutkinnon suorittamisessa

Muutokset tohtorintutkinnon suorittamisessa hyväksytetään tiedekunnassa.

Ohjaaja/seurantaryhmän jäsen/tutkimussuunnitelmamuutos

Ohjaajan lisääminen/vaihtaminen (ohjaajia max 3):

  • lyhyt vapaamuotoinen esitys perusteluineen ohjaajan lisäämiseksi/vaihtamiseksi
  • kaikki asianosaiset (väitöskirjatutkija sekä vanhat että uusi ohjaaja) allekirjoittavat/sähköpostikuittaavat esityksen
  • esitys toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikölle (paperisena/sähköpostilla)

Mahdolliset muutokset ohjauksessa tulee hyväksyttää tiedekunnassa sitä mukaa kuin muutokset toteutuvat, kuitenkin viimeistään ennen väitöskirjakäsikirjoituksen toimittamista tiedekuntaan.

Seurantaryhmän jäsenen lisääminen/vaihtaminen:

  • lyhyt esitys seurantaryhmän jäsenen lisäämiseksi/vaihtamiseksi
  • kaikki asianosaiset (väitöskirjatutkija sekä ohjaajat) allekirjoittavat/sähköpostikuittaavat esityksen
  • esitys toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikölle (paperisena/sähköpostilla)

Muutos (merkittävä) tutkimussuunnitelmaan:

  • uusi tutkimussuunnitelma toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikölle (paperisena/sähköpostilla)
  • väitöskirjatutkija ja ohjaajat allekirjoittavat/sähköpostikuittaavat tutkimussuunnitelman/saatteen

Rekisteröintihakemukset

Rekisteröintihakemusta käytetään silloin kun tohtorintutkintoon (esim. oppialaan tai tavoitetutkintoon) haetaan muutosta, tai silloin kun passiivista opiskeluoikeutta haetaan aktiiviseksi - kysy aina ensin ohjeet tiedekunnan koulutuspäälliköltä tai tohtoriohjelmasi koordinaattorilta.

Rekisteröintihakemukset:

> Yhteystiedot tiedekunta/tohtoriohjelma