Hakemusten arviointi / Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutushaku

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Kaikille yhteiset valintaperusteet löytyvät tohtorintutkinnon opinto-oppaasta (menettelyopas) luvusta 4.2 Valinnan perusteet ja hakumenettely tohtorikoulutukseen. Tohtoriohjelmakohtaiset valintaperusteet löytyvät tohtoriohjelman hakuilmoituksesta. Lisäksi tohtoriohjelmat arvioivat suunnitellun tutkimuksen soveltuvuutta tohtoriohjelmaan. Jatkokäsittelyyn etenevien hakemusten tutkimussuunnitelmat voidaan tarkistaa Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Hakijat voidaan kutsua haastatteluun.