Ilmoittautuminen Turun yliopistoon

Tohtorintutkintoa (tieteellistä jatkotutkintoa) suorittamaan hyväksytyn jatko-opiskelijan (väitöskirjatutkijan) ei tarvitse tehdä ensimmäistä lukuvuosi-ilmoittautumista henkilökohtaisesti. Seuraavina lukuvuosina väitöskirjatutkijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain jatkavia opiskelijoita koskevien ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

> Yliopiston ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja opiskeluoikeudesta