Kuka voi hakea tohtorikoulutukseen lääketieteelliseen tiedekuntaan

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut
1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa; taikka
3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden hakeminen on mahdollista lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorintutkinnon osalta jo perustutkintovaiheessa, jos hakija on vähintään lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatti suomalaisesta yliopistosta.

Valviran laillistamat (myös EU/ETA-maiden ulkopuolella) ulkomaisen tutkinnon suorittaneet hammaslääkärit tai lääkärit ovat kelpoisia hakemaan tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta, riippumatta siitä antaako ulkomainen koulutus asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jatko-opintojen suorittamisen voi tohtorintutkintoa suunnitteleva aloittaa jo ennen perustutkinnon valmistumista.

Kelpoisuusehtoja tarkentavat edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseen löytyvät tiedekunnan kunkin tohtoriohjelman sähköisestä opinto-oppaasta 2022-2024
> mene valintasi mukaisen tohtoriohjelman opinto-oppaaseen -> Lääketieteellinen tiedekunta: -> Tietoa opinnoista