Kuka voi hakea tohtorikoulutukseen lääketieteelliseen tiedekuntaan

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut
1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa; taikka
3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden hakeminen on mahdollista lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorintutkinnon osalta jo perustutkintovaiheessa (LK/HLK).

Jatko-opintojen suorittamisen voi tohtorintutkintoa suunnitteleva aloittaa jo ennen perustutkinnon valmistumista.

Kelpoisuusehtoja tarkentavat edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseen löytyvät tiedekunnan kunkin tohtoriohjelman sähköisestä opinto-oppaasta 2020-2022
> mene valintasi mukaisen tohtoriohjelman opinto-oppaaseen -> Lääketieteellinen tiedekunta: -> Tietoa opinnoista