Päätösprosessi ja opiskelupaikan vastaanotto Lääketieteellisessä tiedekunnassa

Hakuprosessin (1.-18.9.2020) aikataulu

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani päättää opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle 1.1.2021 alkaen tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä viimeistään marraskuun 2020 loppuun mennessä. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse (/kirjeitse).
Tohtorikoulutettavan tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivuilla marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2020 klo 15.00 mennessä. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa.
Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai muuttaa.

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.-31.12., kevätlukukausi 1.1.-31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents