UGIS - Tutkijakoulun tietojärjestelmä

Tohtorikoulutuksen prosesseissa käytetään internet-selaimella toimivaa UGIS-portaalia, jossa on kunkin väitöskirjatutkijan tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot. UGIS-portaalissa tohtorintutkinnon eteneminen on ohjeistettu ja kukin väitöskirjatutkija voi sieltä tarkistaa oman tilanteensa. Myös ohjaajat, joilla on utu-tunnus, näkevät ohjattaviensa tutkinnon suorittamiseen liittyvät tiedot UGIS:ssa.

> Tietoa UGIS-portaalista tutkijakoulun www-sivulla