Biologia sivuaineena

Biologiasta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja tai erilaisia sivuainekokonaisuuksia. Ainoastaan Biologia toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuuteen on erillinen haku. Muita sivuaineopintoja voi suorittaa ilmoittautumalla opintojaksoille etukäteen opinto-oppaassa kuvatulla tavalla. 

Sivuainekokonaisuudet kurssisisältöineen on kuvattu opinto-oppaassa. Myös muiden yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa biologian opintoja JOO-oikeudella. Kokonaisuusmerkinnät valmiista opintokokonaisuuksista haetaan Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjeiden mukaan. 

 

Biologia sivuaineena, 25-60 op

Lyhyt tai pitkä opintokokonaisuus (25 op / 60 op) on vapaasti valittavissa pääsääntöisesti biologian perus- ja aineopinnoista. Suositus 25 op biologian sivuaineeksi on esitetty opinto-oppaassa. Biologian laajan sivuaineen (60 op) voi valita biologian perus- ja aineopinnoista. Aineopintotason analyysi-, laboratorio- tai kenttäkursseille otetaan sivuaineopiskelijoita rajoitetusti.

Ei erillistä hakua, ilmoittautuminen opintojaksoille opinto-oppaassa kuvatulla tavalla. Opintokokonaisuus ei anna kelpoisuutta opettaa biologiaa koulussa (ks. Biologia toisena opetettavana aineena -sivuainekokonaisuus).

Biologia toisena opetettavana aineena, 60 op
  • biologian perus- (25 op) ja aineopinnot (35 op) kattaen monipuolisesti biologian eri aihepiirit
  • teoria- ja käytäntöopintoja mm. luentoihin ja kirjallisuuteen sekä erilaisiin harjoituksiin perustuen
  • erillinen hakuaika vuosittain huhtikuussa oheisella hakulomakkeella
  • lisätiedot aineenopettajan opinnoista: Kai Ruohomäki.
Biologian opinnot OKL:n opiskelijoille
  • biologian perus- (25 op) ja aineopinnot (35 op) kattaen monipuolisesti biologian eri aihepiirit
  • teoria- ja käytäntöopintoja mm. luentoihin ja kirjallisuuteen sekä erilaisiin harjoituksiin perustuen
  • yhteydenotot OKL:n opiskelijoiden biologian sivuaineen opinnoista: Kai Ruohomäki
  • kurssikohtaiset lisätiedot kurssien vastuuopettajilta, XBIO-alkuisista kursseista Kai Ruohomäeltä
  • biologian aineopintoihin on erillinen hakuaika vuosittain huhtikuussa, biologia toisena opetettavana aineena -haun yhteydessä
Evoluutiopsykologian opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille pääaineesta riippumatta. Myös osallistuminen yksittäisille kursseille on mahdollista.