Oikeus, tieto ja teknologia

Oikeus, tieto ja teknologia on yksi oikeustieteellisen tiedekunnan neljästä tutkimuksen painopistealueesta.

Digitaalisen vallankumouksen myötä kehittyvät teknologiat ja niiden vaikutukset sekä yhteiskuntaan että sen sääntelyyn vaativat poikkitieteellisiä ja innovatiivisia tutkimusaloitteita.

Painopistealue oikeus, tieto ja teknologia tutkii kehittyvien teknologioiden ja tietoyhteiskuntien hyötyjä ja haittoja. Se tarkastelee käsitteellisesti monitahoisia ja -ulotteisia vuorovaikutussuhteita koneiden ja ihmisten välillä.

Painopistealueen yhteydessä pyrkimyksenä on edistää oikeudellista tutkimusta etenkin seuraavilla tutkimusalueilla:

  • oikeus ja keinoäly sekä muut kehittyvät teknologiat
  • siviili- ja rikosoikeudelliset vastuukysymykset
  • sopimus- ja vakuutusjärjestelmät
  • immateriaalioikeudet
  • perus- ja ihmisoikeudet

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut

Femi(ni)cide: A Cartography (2024)

Signs
Luján Pinelo Aleida
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))