Oikeus, tieto ja teknologia

Oikeus, tieto ja teknologia on yksi oikeustieteellisen tiedekunnan neljästä tutkimuksen painopistealueesta.

Digitaalisen vallankumouksen myötä kehittyvät teknologiat ja niiden vaikutukset sekä yhteiskuntaan että sen sääntelyyn vaativat poikkitieteellisiä ja innovatiivisia tutkimusaloitteita.

Painopistealue oikeus, tieto ja teknologia tutkii kehittyvien teknologioiden ja tietoyhteiskuntien hyötyjä ja haittoja. Se tarkastelee käsitteellisesti monitahoisia ja -ulotteisia vuorovaikutussuhteita koneiden ja ihmisten välillä.

Painopistealueen yhteydessä pyrkimyksenä on edistää oikeudellista tutkimusta etenkin seuraavilla tutkimusalueilla:

  • oikeus ja keinoäly sekä muut kehittyvät teknologiat
  • siviili- ja rikosoikeudelliset vastuukysymykset
  • sopimus- ja vakuutusjärjestelmät
  • immateriaalioikeudet
  • perus- ja ihmisoikeudet

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut

The European health data space: Too big to succeed? (2023)

Health Policy
Marelli Luca, Stevens Marthe, Sharon Tamar, Van Hoyweghen Ine, Boeckhout Martin, Colussi Ilaria, Degelsegger-Márquez Alexander, El-Sayed Seliem, Hoeyer Klaus, van Kessel Robin, Zając Dorota Krekora, Matei Mihaela, Roda Sara, Prainsack Barbara, Schlünder Irene, Shabani Mahsa, Southerington Tom
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))