Oikeus, valta ja yhteiskunta

 

Oikeus, valta ja yhteiskunta on yksi oikeustieteellisen tiedekunnan neljästä tutkimuksen painopistealueesta.

 

Oikeus on merkittävä yhteiskunnallinen järjestelmä, joka määrittää yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja velvollisuuksia. Siksi oikeudellisia diskursseja tulisi tarkastella niiden olennaisissa konteksteissa, sillä nämä kontekstit lopulta määrittävät miten lakeja säädetään, muutetaan ja toimeenpannaan. Oikeus liittyy läheisesti vallankäyttöön.

Painopistealue oikeus, valta ja yhteiskunta haastaa tavanomaiset oikeudelliset diskurssit sekä tavat, joilla perinteinen lainoppi lähestyy oikeutta.  Oikeusjärjestelmän eri elementtejä ja oikeudellisia ilmiöitä tarkastellaan kriittisesti niiden yhteiskunnallisissa, historiallisissa, poliittisissa, kulttuurisissa sekä taloudellisissa konteksteissa monin eri menetelmin ja lähestymistavoin. Painopistealue sisältää teoreettisia, empiirisiä, monitieteellisiä ja vertailevia lähestymistapoja sekä oikeuden sisäisen, kriittisen ja rakenteellisen tarkastelun.

Painopistealueen keskeisiä nousevia tutkimuskohteita ovat:

  • lainsäädäntö
  • rikosoikeus
  • maahanmuutto
  • oikeus ja sukupuoli
  • uhrikokemusten ja väkivallan eri muodot
  • suomalaisen oikeuskulttuurin kehityslinjat

Oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut