Turun yliopiston strategia ja arvot 2016-2020

Yliopistomme strategian 2016-2020 pääteemat ovat vaikuttava tutkija, vastuullinen kouluttaja, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja sekä hyvinvoiva yhteisö. Strategia perustuu yliopiston yhteisille arvoille, jotka ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys.

Toiminta-ajatus

Turun yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen tutkimukseen. Edistämme sivistystä ja vapaata tiedettä sekä annamme siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopisto on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja osallistumme aktiivisesti alueemme kehittämiseen.

Strategiset tavoitteet

Vaikuttava tutkija

Ratkomme perustutkimuksen keinoin tämän päivän ja tulevaisuuden monimutkaisia ongelmia. Sovellamme tieteidenvälistä lähestymistapaa tutkimuksen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vahvistamme tutkijan urapolkua, avointa tiedettä ja tutkimuksen tukea.

Vastuullinen kouluttaja

Olemme monialainen ja innostava kouluttaja. Koulutuksemme perustuu uusimpaan tietoon ja vastaa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Varmistamme opintopolun sujuvuuden.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja

Tunnistamme tutkimuksesta nousevat innovaatiot ja globaalisti kilpailukykyiset koulutustuotteet. Edistämme yrittäjämäistä asennetta ja tutkimuksen hyödyntämistä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Hyvinvoiva yhteisö

Olemme vastuullinen työnantaja. Toimintamme rakentuu yhteisille arvoille. Rakennamme kannustavaa ja keskustelevaa yliopistoa, jossa on ilo opiskella ja työskennellä.

Toimenpideohjelmat

Strategiaa toteutetaan teemakohtaisilla toimenpideohjelmilla. Toimenpideohjelmat ajoittuvat kokonaan tai osittain strategiakaudelle, ja niitä on täydennetty strategiakauden aikana.