Bioteknologian laitoksen yhteystiedot

Bioteknologian laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoitteet:

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@utu.fi