Kuvituskuva

Turun kauppakorkeakoulun alumniwebinaarit

Turun kauppakorkeakoulun alumneille kevätlukukaudella 2020 räätälöity webinaarisarja saa jatkoa. Tarjoamme myös syksyn 2020 aikana aamuwebinaareja teemalla 'New Beginnings - kohti uutta'. Sarjassa vaihtuvat asiantuntijat sekä vakituiset panelistit: johtamisen ja organisoinnin professorit Satu Teerikangas ja työelämäprofessori Riku Santala sekä KTT Olli-Pekka Lumijärvi keskustelevat pandemian vaikutuksista johtamisen eri teemoihin.

Rekisteröityneet alumnit saavat henkilökohtaisen kutsun, johon toivomme ennakkoilmoittautumisen. Osallistujat voivat lähettää asiantuntijoille kysymyksiä etukäteen sekä kommentoida puheenvuoroja chatin kautta. Webinaarit nauhoitetaan ja nauhoite jaetaan ilmoittautuneille sekä kauppakorkeakoulun LinkedIn -kanavassa.Toivomme aktiivista keskustelua somekanavassamme sekä Twitterissä aihetunnisteilla #tsealumniwebinars #tsealumni

 

Syyslukukaudella 2020 toteutettu Uusi alku -webinaarisarja:

25.11. Pandemic Shock And Its Effects on Economy (in Finnish)

COVID-19 pandemia on asettanut merkittäviä haasteita sekä talouspolitiikan päättäjille että makrotalouden tutkijoille. Näistä haasteista selviäminen vaatii enemmän kuin se tosiasia, että pandemian synnyttämien häiriöiden – sokkien -  vaikutukset ovat ankaruudeltaan ja äkillisyydeltään ennen kokemattomia. Häiriö on myös luonteeltaan erilainen kuin häiriöt, joita pidetään tyypillisinä suhdannehäiriöinä ja joiden vaikutuksia pyritään hallitsemaan suhdannepolitiikan avulla. On tyypillistä, että makrotalouden tutkijat luokittelevat suhdannehäiriöt joko kysyntä- tai tarjontahäiriöihin, esimerkiksi joko kotitalouksien kulutukseen ja investointeihin kohdistuviin häiriöihin tai yritysten tuotantoon suoraan kohdistuviin häiriöihin. Kotitalouksien tulot voivat yllätyksellisesti alentua tai yllätykselliset kustannusten nousut, ”öljysokit” tai yllätykset tuotantopanosten saatavuudessa, koettelevat yritystoiminnan kannattavuutta.

COVID-19 pandemian synnyttämiä sokkeja ei voi näin kategorisoida, vaan kyseessä on ensivaiheen tarjontahäiriön kehittyminen kysyntähäiriöksi. Tämä tekee pandemian synnyttämän kriisin – koronakriisin – taloudellisten vaikutusten, saati sitten yleisempien yhteiskunnallisten vaikutusten, hallitsemisen erityisen haasteelliseksi.

Minkälaista on optimaalinen politiikka? Mitä toimintoja rajoitetaan ja kuinka kauan? Talouspolitiikka, julkisten menojen kohdentaminen? Verotukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus?

Webinaarin keynotepuhujana oli taloustieteen professori Jouko Vilmunen sekä moderaattoreina professori Satu Teerikangas, työelämäprofessori Riku Santala ja KTT Olli-Pekka Lumijärvi.

 

 

 11.11. City Centres as Consumption Spaces

City centres all over the world are losing market share to competing shopping channels. Starting in the mid-’80s, they were first challenged by the out-of-town shopping agglomerations and, more recently, by the rapidly expanding online shopping. As consumer choices and behaviours are fundamental drivers of the retail landscape, an understanding of how they experience the places they visit is fundamentally important if we wish to create the urgently needed renewal strategies for the city centres.

In the webinar, our Keynote Speaker, Professor Heli Marjanen presented how city centres all over the world are competing with other shopping options like online shopping. In addition to functional attribute-specific descriptors of shopping destinations, non-retail activities, ‘place attachment’, and visual appearance appear to have significant roles as patronage influencing factors. The discussion is based on the findings of research projects conducted at the TSE. 

The discussion was moderated by Satu Teerikangas, Professor of Management and Organisation, Riku Santala, Professor of Practice in Management and Organisation and Olli-Pekka Lumijärvi, Ph.D. (Econ.).

 

 

28.102020 Responsible Artificial Intelligence – an emerging business?

Artificial Intelligence (AI) has already showcased its profound transformative impact on businesses, employees and ultimately societies at large.Therefore, there is an increasing need to ensure that the transformative impact of AI is positive. To capitalize the full positive potential of AI transformation, there is a growing demand for responsibility, transparency and more advanced governance processes. University of Turku is driving cutting-edge research on AI governance and this event sheds light into the drivers and value of responsible AI.

Keynote Speakers from Turku School of Economics, Associate Professor Matti Mäntymäki and Professor of Practice Teemu Birkstedt discussed how Artificial Intelligence (AI) has already showcased its profound transformative impact on businesses, employees and ultimately societies at large.The discussion was moderated by Satu Teerikangas, Professor of Management and Organisation, Riku Santala, Professor of Practice in Management and Organisation and Olli-Pekka Lumijärvi, Ph.D. (Econ.).

 

14.10.2020 Ways and Paths to the New Abnormal

Keynote Speaker was Director Juha Kaskinen, Finland Futures Research Centre (FFRC) and Commentary Speaker was Jari Punkari, Chief Specialist at Ownership Steering, Prime Minister's Office.

The keynote presentation focused on what regional businesses want to be done in South-Western Finland, what are the expectations of global economics and possible new opportunities for companies in coming years.

The discussion was moderated by Satu Teerikangas, Professor of Management and Organisation, Riku Santala, Professor of Practice in Management and Organisation and Olli-Pekka Lumijärvi, Ph.D. (Econ.).

The Webinar was held in English.

 

Kevätlukukaudella 2020 toteutettu kriisijohtamisen webinaarisarja:

10.6.2020 Customer Engagement During Crisis

Keynote Speaker was Elina Jaakkola, Professor in Marketing. Commentary Speakers were Antti-Jussi Lumijärvi, Chief Technology Officer of Central Media Group, Hungary and Veli-Pekka Heinonen, Director, Key Account Management, Patria.

The discussion was moderated by Satu Teerikangas, Professor of Management and Organisation, Riku Santala, Professor of Practice in Management and Organisation and Olli-Pekka Lumijärvi, Ph.D. (Econ.).

Elina’s presentation focused on customer engagement that is critically put to the test during COVID-19 pandemic:

  • Building customer engagement during the shared crisis
  • Dangers of getting paralyzed and self-centered in the changed circumstances
  • Agility and careful engagement management as the means to build a strong ground for the future.

 

27.5.2020 Kriisikyvykkyys & viestintä (in Finnish)

Covid-19 on haastanut kriisikyvykkyyttämme organisaatioina sekä yksilöinä niin työ- kuin yksityisrooleissamme. Aamun webinaarissa perehdyttiin kriisikyvykkyyden kautta viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen kriisitilanteissa. Asiantuntijoina webinaarissa olivat Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas ja kehittämiskonsultti, yrittäjä Sari-Anne Poikkijoki, Åma Oy. Kommenttipuheenvuoron piti pelastuspäällikkö Mika Kontio, V-S Aluepelastuslaitos. Webinaarin panelisteina olivat työelämäprofessori Riku Santala sekä KTT Olli-Pekka Lumijärvi.

 

13.5.2020 Managing Finance Function during COVID-19 

Keynote Speaker Jan Pfister, University Lecturer, Accounting and Finance and panelists Satu Teerikangas, Professor of Management and Organisation, Riku Santala, Professor of Practice in Management and Organisation and Olli-Pekka Lumijärvi, Ph.D. (Econ.) discussed the Impact of the COVID-19 on the Finance Function. The Commentary speaker was Tero-Seppo Tuomela, CFO/Vice President, Business Planning & Control, Elomatic Oy.

The talk covered some challenges and opportunities of COVID-19 for the Finance Function and addressed the following themes:

  • Cash management
  • Cost reduction
  • Planning and forecasting
  • Business agility
  • Work from home

WEBINAR SLIDES

 

29.4.2020 Supply Chain Management during Crisis

Expert Lauri Ojala, Professor of Operations & Supply Chain Management and panelists Satu Teerikangas, Professor of Management and Organisation, Riku Santala, Professor of Practice in Management and Organisation and Olli-Pekka Lumijärvi, Ph.D. (Econ.) discussed the effects of the Corona virus and COVID-19 on Supply Chain Management and Logistics. The Commentary speaker was Antti Lähde, Supply Chain Director, Kesko corporation.

The Impact of COVID-19 on Supply Chains - Q&A

Operations & Supply Chain Management research team at University of Turku has also created the site to provide a trusted, independent academic platform to complement available Government, Industry Association or practitioner material on supply chain and transport impact of COVID-19 READ MORE

 

15.4.2020 Kriisijohtaminen – TSE alumnit osa ratkaisua 

Kriisijohtaminen – TSE alumnit osana ratkaisua -webinaarin slidet (.pdf)

Kriisijohtamisen asiantuntijoina webinaarissa olivat Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin professorit Satu Teerikangas ja työelämäprofessori Riku Santala sekä KTT Olli-Pekka Lumijärvi.

Kirjautuminen Zoomiin

Osallistujan ei tarvitse ladata Zoom-ohjelmaa, tapahtumaosoitteen klikkaaminen riittää. Kirjauduttaessa Zoomiin annetaan sähköpostiosoite sekä oma nimi (kokonaisuudessaan tai lempinimi). Muut osallistujat näkevät osallistujan nimen vain jos chattiin kirjoitetaan kysymys tai kommentti. Sähköpostiosoitteet eivät näy muille osallistujille.

Mikäli osallistujalla ei vielä ole tiliä Zoom-palvelussa, kannattaa palveluun kirjautua etukäteen, jotta osallistumaan pääsee suoraan tapahtumahetkellä. Zoomiin voi kirjautua sähköposti-, Facebook- tai Google-tilillä.