CCR:n toimintamalli perustuu laajaan ulkoiseen ja sisäiseen yhteistyöhön, jota teemme systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Keskeisiä yhteistyötahojamme ovat:

  • Yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt
  • Innovaatioverkostot ja -alustat
  • Kaupungit
  • Tutkijat ja tutkimusyksiköt niin Turun yliopistossa kuin muissakin yliopistoissa

Kymmenen edellisen vuoden aikana CCR on tehnyt yhteistyötä:

  • 130:n yrityksen kanssa
  • Neljän Turun yliopiston tiedekunnan alaisten yksiköiden kanssa sekä kaikkien 17:n Turun kauppakorkeakoulun yksikön kanssa
  • 30:n yliopiston kanssa, joista 10 Suomen ulkopuolella

Yhteistyössämme korostuu tutkimusyhteistyö. Käytännössä suunnittelemme, käynnistämme ja toteutamme tutkimushankkeita yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tutkimushankkeet voivat olla isoja, useista osallistujista koostuvia konsortiohankkeita tai kahdenvälisiä. Yritysten rooli hankkeissa vaihtelee hankekohtaisesti. CCR tuottaa yrityksille myös konseptoituja palveluita, joista voit lukea lisää täältä.

Lähtökohtamme on, että tutkimushankkeet suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa. Osallistamme hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen tutkijoita sekä kauppakorkeakoulusta että muualta Turun yliopistosta. Pienessä tutkimushankkeessa tämä tarkoittaa esimerkiksi yhden tutkijan osa-aikaista roolia hankkeessa, isommissa konsortiohankkeissa jopa kymmenen eri alan tutkijan pidempiaikaista mukanaoloa. Kokoamamme tutkimusryhmät voivat olla hyvinkin monitieteisiä. Hankkeiden toteutuksessa CCR:n rooli vaihtelee yhdestä tutkimusosapuolesta koordinaattorin ja vastuullisen johtajan rooleihin.