Menestyksekäs tuote- ja palvelukehitys vaatii ymmärrystä tekijöistä, jotka vaikuttavat käyttäjien palveluun kiinnittymiseen. Kaupallisten sovellusten lisäksi tämä pätee myös erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Engagement-tutkimusryhmän tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa kuluttajien/käyttäjien/kansalaisten sitoutumisen taustalla olevista motivaatioista ja mekanismeista sekä siitä, minkälaisia vaikutuksia sitoutuneisuudelle ja palveluihin kiinnittymiselle voidaan tunnistaa lyhyellä aikavälillä (esim. käyttökokemuksen yhteydessä) ja pitkällä aikavälillä (esim. kulutuskäyttäytymisen ennustamisessa).
 
Ryhmän tutkimus hyödyntää monipuolisesti erilaisia empiirisiä menetelmiä, mutta tutkimuksen pääpaino on tilastollisissa menetelmissä, sisältäen sekä laajojen kyselytutkimusaineistojen että muiden tilastoaineistojen analysointia. Tutkimuksen teoreettinen tausta ponnistaa kauppatieteistä, taloustieteestä (erit. käyttäytymistaloustiede), kulttuurintutkimuksesta, psykometriasta, kognitiivisesta ja kokeellisesta psykologiasta sekä pedagogisesta tutkimuksesta, jossa sitoutumista ja kiinnittymistä on tutkittu erityisesti oppimistilanteissa. Tilastollisten mittaristojen kehittämisen ja kiinnittymisen vaikuttavuuden tutkimuksen ohessa käyttäjien motivaatioihin liittyvä profilointi on keskeinen työkalu käyttäjäymmärryksen lisäämisessä.
 
Ryhmä on tehnyt huomattavan määrän pelaajiin ja pelaamiseen liittyvää tutkimusta, mutta tutkimus ei ole rajoittunut tiettyihin toimialoihin. Nykyiset hankkeet liittyvät ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen (HCI) erityisesti oppimisessa ja työelämässä sekä tuuppauksiin (“Nudging”)  ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Tutkimusryhmää johtaa tutkimusjohtaja Aki Koponen. Alta näet myös muut ryhmän jäsenet: