CCR:n henkilökuntaa palaverissa.

CCR tutkimusprofiili ja tutkimusryhmät

CCR tutkii liiketoiminnan ja talouden eri asteisia muutoksia, muutosten syntyprosesseja ja ajureita sekä muutosta edistäviä ja hidastavia tekijöitä.

Tutkimme muutosta tyypillisesti ajankohtaisiin talouden ja liike-elämän teemoihin ja murroksiin liittyen, tällä hetkellä esimerkiksi rakennusteollisuuden digitalisoitumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoilla, autonomisissa järjestelmissä ja hallittua ilmastomuutosta tukevissa ratkaisuissa. CCR:n tutkimus on monialaista ja meille on tyypillistä hyvin erilaiset tutkimuskontekstit. Teemme tutkimusta korostuneesti ryhmissä, joissa on mukana eri tieteenalojen tutkijoita sekä yrityksiä.

CCR:n tutkimustoiminnasta vastaa kolme tutkimusryhmää kukin omalla profiilialueellaan. Tutkimusryhmiin pääset tutustumaan tarkemmin alla.