Tutkimme sosioteknologisia murroksia, jotka ovat tavanomaista laajempia, voimakkaampia ja vaikuttavampia - eli disruptiivisia. Tavoitteemme on luoda tietoa, strategioita ja malleja disruptioiden tunnistamiseen ja ohjaamiseen. Tutkimusyhteistyön sekä tiedon yhteisluomisen avulla pyrimme ymmärtämään, mikä luonnehtii ja ajaa tällaisia murroksia. Temaattisesti tutkimme vastuullisuusmurroksia, joita uusi teknologia mahdollistaa ja yksilöiden sekä organisaatioiden kulttuuri ja ajatusmallit muovaavat.

 

Käsitteellisen ja empiirisen tutkimuksemme kautta edistämme sekä uuden akateemisen tiedon luomista että uusien käytäntöjen soveltamista. Lähestymistapamme rakentuu yhteistyöhön ja monitieteisyyteen, koska disruption tai vastuullisuusmurrosten kaltaisten ilmiöiden ymmärtäminen vaatii poikkitieteellisten näkökulmien sekä monipuolisten tutkimusmenetelmien soveltamista. 

Disruptiolaboratorion tutkimusagendan avulla pyrimme saavuttamaan myönteisiä vaikutuksia yrityksille sekä yhteiskunnalle. Toivotamme sekä yksilöt että organisaatiot tervetulleiksi mukaan etsimään uusia tapoja ymmärtää ja ohjata disruptioita!

Tutkimusryhmää johtaa KTT Taina Eriksson. Alta näet myös ryhmän muut jäsenet: