Tutkimme sosioteknologisia murroksia, jotka ovat tavanomaista laajempia, voimakkaampia ja vaikuttavampia - eli disruptiivisia. Tavoitteemme on luoda tietoa, strategioita ja malleja disruptiivisten transformaatioiden tunnistamiseen ja ohjaamiseen. Tutkimusyhteistyön avulla pyrimme ymmärtämään, mikä luonnehtii ja ajaa tällaisia muutoksia. Tutkimme seuraavien ilmiöiden rajapintoja:

  • mahdollistavat uudet teknologiat,
  • vastuullisuus ja
  • kulttuuri & ajattelumallit

Disruption Lab

Käsitteellisen ja empiirisen tutkimuksemme kautta edistämme sekä uuden akateemisen tiedon luomista että uusien käytäntöjen soveltamista. Lähestymistapamme rakentuu yhteistyöhön ja monitieteisyyteen, koska transformaatioiden kaltaisten monimutkaisten ilmiöiden ymmärtäminen, vaatii useita näkökulmia ja useiden eri tutkimusmenetelmien soveltamista. Siksi kehitämme ja hyödynnämme esimerkiksi seuraavia menetelmiä ja toimintatapoja:

  • kyvykkyyksien ja valmiuksien kehittäminen muutosten ajamiseen,
  • mahdollisten tulevaisuuden kehityskulkujen tunnistaminen ja maisemointi,
  • luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen

Tutkimuksellamme haluamme vaikuttaa ja saada aikaan positiivista muutosta. Toivotamme sekä yksilöt että organisaatiot tervetulleiksi mukaan etsimään tapoja ymmärtää, kohdata ja ajaa disruptioita!

Tutkimusryhmää johtaa KTT Taina Eriksson. Alta näet myös ryhmän muut jäsenet: