Kyky uudistaa liiketoimintaa on välttämätön edellytys markkinoilla menestymiseksi pitkällä tähtäimellä. Myös muiden organisaatioiden kuin yritysten kohdalla uudistamista tarvitaan palvelujen käyttäjien tai sidosryhmien tarpeisiin vastaamiseksi. Business Renewal tutkimusryhmä tutkii ja kehittää yhdessä tutkimuksen kohdeorganisaatioiden kanssa niiden vakiintuneita prosesseja, malleja ja käytäntöjä, jotka liittyvät uusien innovaatioiden synnyttämiseen tai liiketoimintaekosysteemeissä toimimiseen.

Tutkimusryhmän yleisiin tutkimusalueisiin lukeutuvat:

 • Innovaatio- ja muutosjohtaminen
  • Kyvykkyydet ja metodit
  • Liiketoimintamahdollisuudet ja niihin vastaaminen
  • Muutosten omaksuminen ja leviäminen
 • Liiketoimintamallit ja niiden innovaatiot
  • Liiketoimintamallien elementit ja muutosajurit
  • Metodit ja työkalut liiketoimintamallinnuksessa
  • Vaikutukset ja niiden arviointi
 • Uusiin innovaatioihin tähtäävät liiketoimintaekosysteemit
  • Verkostojen ja ekosysteemien hallinta
  • Yhteistyön ajurit ja esteet

Business Renewal -ryhmän tutkimuksesta osa on yleisesti liiketoimintaa koskevaa ja kontekstista riippumatonta, kuten liiketoimintamallinnuksen työkalut. Osa tutkimuksesta on taas yksityiskohtaisemmin sidoksissa tiettyihin tutkimuskonteksteihin. Jälkimmäisiin lukeutuvat esimerkiksi:

 • Meriteollisuuden, merenkulun sekä logistiikan toimijoiden välinen yhteiskehittäminen (lisätietoa löydät Maritime@TSE-sivuilta englanniksi) 
 • Lääkäri- ja terveyspalveluiden markkinoiden toiminta, kilpailun seuranta ja vaikuttavuusarvioinnit

Tutkimusryhmää johtaa tutkimusjohtaja Marikka Heikkilä. Alta näet myös ryhmän muut jäsenet: