mercurius oppimistavoitteet kuvitus2

Oppimistavoitteet osaamisen ohjenuorana

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat tietävät, mitä heidän odotetaan oppivan. Opettajat tietävät, mitä heidän tulee opettaa. Oppimistavoitteet ohjaavat sekä henkilökohtaista oppimista että opetuksen järjestämistä. Ne myös kertovat, millaisin valmiuksin meiltä lähdetään työelämään.

Valmistuitko Turun kauppiksesta kymmenen vuotta sitten? Tai kaksikymmentä vuotta sitten? Olet edennyt urallasi ja päässyt hyödyntämään saamiasi oppeja ja kokemuksia. Oletko tullut ajatelleeksi, millaista opetus Turun kauppakorkeakoulussa nykyään on? Millaisia osaajia meiltä valmistuu ja millaisia opetusmetodit nykyään ovat? 

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana kauppatieteiden koulutus on muuttunut valtavasti. Jokainen voi miettiä, paljonko oma työ on vuosikymmenessä muuttunut. Sama koskee opiskelua kauppakorkeakoulussa, asiat eivät ole pysyneet samanlaisina, sanoo kauppakorkeakoulun koulutuksesta vastaava varadekaani Niina Nummela

Aiemmin Turun kauppakorkeakoulussa oli 13 pääainetta, joista valmistuttiin. Nyt valmistutaan neljästä ohjelmasta Turussa ja yhdestä Porissa.  

– Monet kauppakorkeakoulut ovat siirtyneet ohjelmapohjaiseen koulutukseen. Meillä tehtiin tässä viimeisimmässä uudistuksessa iso päätös siitä, että myös kandidaattitason koulutus toteutetaan näissä samoissa ohjelmissa eikä esimerkiksi yhtenä isona kandiohjelmana. Tämä on meille erityinen juttu. Olemme edelleen laaja-alainen kauppakorkeakoulu ja tarjoamme opiskelijoille paljon vaihtoehtoja esimerkiksi valinnaisissa opinnoissa ja kielissä. Tämä auttaa vastavalmistuneita opiskelijoita profiloitumaan työmarkkinoilla. 

Turun kauppakorkeakoulu on säilyttänyt aiemmin lukuisiin pääaineisiin perustuneen laaja-alaisen koulun ideaalin, mutta koulutuksen rakenne on jäsentyneempi. Opiskelijoiden on myös helpompi tunnistaa opintopolkuja ohjelmapohjaisen rakenteen avulla. Koulutuksen kehittämisessä on varmistettu, että koulu tarjoaa jokaisella koulutusasteella valmiudet, joilla voi siirtyä mihin tahansa kansainväliseen huippukouluun suorittamaan seuraavaa astetta.  

– Tänä keväänä saamamme AACSB-akkreditointi vahvistaa osaltaan, että olemme onnistuneet viime vuosina tekemässämme koulutuksen kehittämisessä. Vuonna 2016 alkanut ja viime vuonna voimaan astunut ohjelmauudistus lähti liikkeelle ammattikuvista. Mietimme, millaisiin työelämäpositioihin kouluttamamme ihmiset astuvat.  

Osaamisen työelämälähtöisyyttä ja koulutuksen laatua varmentamaan on kehitetty kuusi oppimistavoitetta, jotka ohjaavat tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamista. 

– Tavoitteet myös nivoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi yrityksille tehtävissä ryhmätöissä pidetään presentaatioita ja kirjoitetaan raportteja. Yhteiset oppimistavoitteet esitetään opiskelijoille kurssien alussa täydennettynä kurssikohtaisille oppimistavoitteilla. Hyvä opettaja myös sulkee ympyrän ja palaa kurssin lopussa tavoitteisiin: mitä tuli opittua, Nummela kertoo. 

Asiantuntijuus

Jokainen valmistuva on oman alansa asiantuntija. Hän tuntee oman erikoistumisalansa teorian, tietää mistä hakea lisää tietoa ja osaa arvioida sitä kriittisesti. Valmistuneilla on kyky analysoida ja yhdistellä tietoa ja valmius käytännön ongelmanratkaisuun.  Vahva oman alan osaaminen on perusta ammattitaidolle. 

– Ammatillinen osaaminen on opiskelun kulmakivi. Kauppakorkeakoululla on pitkät perinteet yhteistyöstä yritysten kanssa ja tämä tiivis yhteys tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden yhdistää yliopisto-opinnot yritysten arkeen. Business Innovation Camp -kurssimme on tästä hyvä esimerkki, Nummela sanoo. 

Tiimityöskentely

Turun kauppakorkeakoulussa opiskellaan paljon ryhmissä. Ryhmätöitä teetetään kursseilla fyysisesti samassa tilassa työskentelevän tiimin kanssa mutta myös virtuaalitiimeissä työskentelyä harjoitellaan.  

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuvalla on kokemusta esimerkiksi työskentelemisestä globaalissa virtuaalitiimissä.  

– Nuori kauppatieteilijä ei aina itse edes ymmärrä, mitä kaikkea osaa. Olen saanut palautetta alumneilta, että vaikeat ryhmätyöt ovat olleet opintojen hyödyllisintä antia. Oppia on pystynyt soveltamaan heti käytännössä työelämään astuessa, Niina Nummela sanoo. 

Analyyttinen ajattelu

Ongelmanratkaisu tulee vastaan jokaista työelämässä. Ongelmanratkaisukyky on sitä, että osaa ajatella analyyttisesti eli hajottaa ongelman pienemmiksi ratkaistaviksi palasiksi, hakea tietoa palasten ratkaisemiseen ja sitten koota taas palaset järjestelmällisesti yhteen niin, että syntyy konkreettinen kokonaisratkaisu.  

– Kursseilla ongelmanratkaisutehtävät ovat eri tasoisia. Kandivaiheen opiskelijat saavat valmiiksi pureskellumpia tehtäviä kuin maisterivaiheen opiskelijat, joiden on jo kyettävä itsenäisesti ratkomaan ongelmia aikaisemmin oppimansa perusteella, Niina Nummela kertoo. 

mercurius oppimistavoitteet kuvitus

Ennakointi 

Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin opetusta annettiin kauppatieteiden opinnoissa lukuvuonna 2018–2019 ensimmäistä kertaa kaikille kandidaatin- ja maisteritutkinnon opiskelijoille. Tulevaisuusajattelua sisältävillä kursseilla opiskelijat oppivat ymmärtämään maailman nopeaa muutosta ja hahmottamaan mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia nykyhetken toiminnan perustaksi. 

– Tulevaisuusajattelun avulla oppii työelämässä tekemään perusteltuja, pitkäjänteisiä ratkaisuja. Muihin osaamistavoitteisiin yhdistettynä tämä on arvokas taito ajankohtaisessa globaalissa murroksessa, sanoo tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori Katriina Siivonen. 

Vastuullisuus

Vastuullisen liiketoiminnan opetus on sisäänrakennettu jokaiseen kandi- ja maisteriohjelmaan yksittäisten kurssien kautta. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus opiskella vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus, joka tarjoaa läpileikkauksen kursseja vastuullisesta sijoittamisesta henkilöstöjohtamiseen. Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat hakea kestävän kehityksen koulutusohjelmaan, joka tarjoaa monitieteisen, Turun yliopiston kattavan oppimiskokemuksen kestävän kehityksen alalta. 

– Liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat yhä merkittävämpiä työelämässä. Viime vuosien aikana opiskelijoiden kiinnostus vastuullisen liiketoiminnan opintoihin on ollut kasvussa, samoin opiskelijalähtöinen kestävyysaktivismi, sanoo johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas

Kommunikaatiotaidot

Turun kauppakorkeakoulussa on aina ollut erinomaiset mahdollisuudet opiskella kieliä ja liikeviestintää. Näin on edelleenkin. Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus tarjoaa laajan valikoiman maailman kieliä. 

– Haluamme varmistaa, että meidän opiskelijamme saavat jo kanditasolla niin vahvan kielitaidon, että pystyvät missä tahansa organisaatiossa työskentelemään monella kielellä. Kielitaito on yksittäisen opiskelijan tasolla myös hyvin konkreettinen keino profiloitua työnhaussa. Sadan hakemuksen joukossa mandariinikiina tai nykyään sujuva saksa voi auttaa erottautumaan. Myös tästä saamme alumneiltamme kiitosta: on hyvä, että kieliä ”pakotetaan” lukemaan, sillä opiskeluaikana ei voi tietää millaisiin hommiin päätyy ja minne. 

Artikkeli on julkaistu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti Mercuriuksen numerossa 1/2019.