Markus Granlund

Markus Granlund: "Ajassa eläminen ja vastuullinen vaikuttaminen missiona"

Turun kauppakorkeakoulu on 70-vuotisen historiansa aikana kehittynyt vahvaan tutkimusperustaan nojaavaksi kansainvälisesti akkreditoiduksi osaamiskeskittymäksi. Haluamme olla entistä aktiivisemmin ratkaisemassa monitieteisesti, yhdessä ulkoisten sidosryhmiemme kanssa, myös isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Me kaikki, opiskelijat, henkilökunta, alumnit ja muut sidosryhmämme, voimme olla erityisen ylpeitä ajassa elävästä, vastuullisesta ja vaikuttavasta Turun kauppakorkeakoulusta. 

Oma toimintamme on ottanut tänä vuonna valtavan muutosloikan etätyöhön ja etäopetukseen siirryttäessä. Tilanne ei ole kaikille opiskelijoille ja opettajille suinkaan ollut helppo. Siksi seuraammekin kehitystä koko ajan herkällä korvalla ja pyrimme tarttumaan ongelmakohtiin välittömästi niiden ilmaantuessa. Joka tapauksessa henkilökuntamme on tehnyt työnsä poikkeusoloissa upealla tavalla, mikä näkyy myös opiskelijapalautteessa.

Tutkijamme ovat analysoineet pandemian seurauksia muun muassa selviämisstrategioiden, logistiikan ja talouden näkökulmista. Tässä lehdessä kuvataan osaa näistä opeista. Tutkijamme ovat kirjoittaneet ajankohtaisia blogisarjoja, esiintyneet erilaisissa virtuaalitapahtumissa ja avanneet uusia pandemiaan liittyviä nettisivuja ammentaakseen omaa erityisasiantuntijuuttaan suurelle yleisölle. Erityisenä esimerkkinä haluan nostaa esiin tutkijoidemme uraauurtavan analyysin kriisiolojen vaikutuksesta tapahtumateollisuuteen. Myös ennakointiosaamisellemme on nyt suurempi kysyntä kuin koskaan.

Alumneilleen kauppakorkeakoulu on tarjonnut kevään ja syksyn aikana suosittuja aamuwebinaareja ajankohtaisista teemoista. Teemat ovat kattaneet laajasti pandemian vaikutuksia liiketoiminnan ja johtamisen eri osa-alueisiin. 

Ajassa eläminen on laajemmin tarkastellen tarkoittanut meille uudenlaisia toimintatapoja. Toimintamme on – monesti virtuaalisesti – organisoitu entistä vahvemmin alustamalliin. Monitieteiset tutkimus- ja koulutusalustat ovat näyttämässä voimansa, esimerkkeinä Sote-akatemia, Tekoälyakatemia ja vaikkapa Flavoria, ruokaan liittyvä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tutkimus- ja kehityslaboratorio. Nämä tiedekuntien yhteistyöalustat luovat uudenlaista lisäarvoa tutkimukseen, opetukseen ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, lopulta ihmisten, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden parhaaksi.

Lopuksi vielä yksi uusi innovaatio: meillä ovat hiljattain aloittaneet ensimmäiset kolme yrittäjää kunniaopettajina kansainvälisen Entrepreneurs in Residence -mallin mukaan. Yhteistyöstä heidän kanssaan tulee olemaan paljon iloa meille kaikille, niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin ulkoisille sidosryhmille. 
Haluan toivottaa teille kaikille mukavaa talven odotusta: selviämme tästä kaikesta yhdessä, rohkeasti tulevaisuuteen katsoen. Kuuluuhan iskulauseemmekin: A Great Place to Think Ahead!

Markus Granlund
Dekaani

Teksti on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti Mercuriuksen numeron 1/2020 pääkirjoitus.