Työelämäprofessori Alex Nieminen ammentaa muilta toimialoiltaan inspiraatiota markkinointiviestintään

15.02.2024

Yrittäjä ja markkinoinnin moniosaaja Alex Nieminen aloitti syksyllä 2023 työelämäprofessorina Turun yliopistolla. Hän tuo kauppakorkeakoulun opetukseen lisää käytännön osaamista ja näkemystä kuluttajamarkkinoiden nopeasta muutoksesta.

Niemisen työ- ja koulutustausta on hyvin monimuotoinen. Usein puhutaan elinikäisen oppimisen tavoittelusta ja Niemisen kohdalla se pitää hyvin paikkaansa. Kolme vuotta sitten hän suoritti ensimmäisen korkeakoulututkintonsa Tukholman Teesside Universityssä. Tutkinto oli äärimmäisen käytännönläheinen ja Nieminen sai oppia ja ohjausta suurten yritysten, kuten Hankenin ja H&M:n johtajilta. Tätä ennen hän suoritti EMBA-opintoja Turun kauppakorkeakoulun TSE exellä.

- Olin vähän myöhäisherännäinen näiden opintojen suhteen, mutta niistä on erittäin hyvät kokemukset. Toki olisin voinut opiskella vähän aiemminkin, sillä olen työelämässä ja yritysten parissa oppinut monet samat asiat kantapään kautta, naurahtaa Nieminen.

Markkinointikentän kehityssuunnat suoraan toimialalta opiskelijoille

Opinnot myös innostivat Niemistä työskentelemään työelämäprofessorina. Hän kertoo olevansa hyvin tieto- ja tutkimusorientoitunut ihminen ja on aina halunnut käyttää ajankohtaista tutkimusta yritystoiminnassa ja markkinointiviestinnän johtamisessa. Samaa hän haluaa opettaa myös yliopisto-opiskelijoille.

Työelämäprofessorina Nieminen haluaa valmistaa opiskelijoita siirtymään työelämään tietoisina markkinointikentän nopeista ja perustavanlaatuisista muutoksista. Hän toivoo voivansa välittää markkinointiviestinnän toimialan toimintatapoja, jotka mahdollistavat kilpailuosaamisen ja kyvyn ajatella nopeasti tapahtuvia muutoksia suuremmassa skaalassa.

- Haluan olla mukana kouluttamassa seuraavat sukupolven markkinointijohtajia ja toimitusjohtajia, jotta he osaavat viedä Suomea ja suomalaista osaamista maailmalle entistä paremmin, selventää Nieminen.

Monipuolisen kansainvälisen uran tehnyt Nieminen kehottaa opiskelijoitaan uskomaan itseensä, vaalimaan hyviä sosiaalisia taitoja ja kiinnostumaan toisten aloista.

- Pitää olla utelias ja kiinnostunut siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Silloin ymmärtää oman toimialan muutosta ja tapahtuvia seuraussuhteita, toteaa Nieminen.

Monen mielenkiinnon toteuttaminen vaatii oman fokuksen löytymisen

Nieminen on tehnyt lähes 30 vuotta työtä markkinointiviestinnän parissa eri muodoissa. Lisäksi hänen työelämänsä on ollut lähes aina hyvin yrittäjyyspainotteista. Nieminen on ihailtavan aikaansaava ihminen ja vaikka hän työskentelee monella eri alalla, niin kertoo elämänsä olevan melko fokusoitunutta.

- En tee noin 80% asioista, joita moni muu saattaisi tehdä. Sen sijaan keskityn siihen tuottavimpaan 20%, jota en voi delegoida eteenpäin. Tämän keskittymisen oppiminen on toki vienyt aikaa.

Nieminen on erittäin yrityshenkinen henkilö ja onkin perustanut lukusia yrityksiä aina digimainonnasta ravintolapalveluihin. Onpa hän myös ollut kirjoittamassa keittokirjaa ja toimii sukelluskouluttajana.

Yrittäjyys näkyy myös siinä, ettei Nieminen halua erotella vapaa-aikaa ja töitä tarkasti eri lokeroihin. Hän kokee, että monet hänen toimensa linkittyvät vahvasti toisiinsa, mutta ne ovat myös riittävän erilaisia tarjoamaan vastapainoa markkinointiviestinnän työlle. Nieminen ammentaa energiaa eri alan toimistaan ja lisäksi hän kertoo voivansa ottaa kaiken aikaa vaikkapa ravintola-alan yrityksistään oppeja markkinointiviestintään.

- Olen ihmisenä tosi utelias ja oppimishaluinen, mikä on ehkä pääsyy siihen, miksi jaksan innostua monista asioista, perustelee Nieminen.

Vaikka Niemisen työ ja vapaa-aika ovat välillä limittäin, hänen jaksamisensa salaisuus on tasapainon korostaminen ja työtehtävien delegointi.

- Pyrin vapauttamaan iltojani työtehtäviltä niin, etten klo 17 jälkeen esimerkiksi käy missään markkinointialan tilaisuuksissa. Toki osallistun kansainvälisesti esimerkiksi joihinkin kongresseihin. Vapaa-ajalla olen perheeni kanssa, käyn pelaamassa padelia tai katson Tapparan jääkiekkoa, kertoo Nieminen.

Nieminen kokee oppivansa esimerkiksi yritystoimintansa kautta niitä samoja mielenkiintoisia asioita, joista voi ammentaa myös työosaamiseensa.

- Monet sellaiset huomiot, joita teen vaikkapa ravintola-alalla voivat myös antaa arvokkaita kokemuksia kuluttajakohtaamisista ja brändin rakentamisesta. Koen saavani yllättävän paljon energiaa näistä asioista ja se tukee päätyötäni, kertoo Nieminen.

Markkinoinnilla Suomi maailmankartalle

Nieminen on huolestunut siitä, että Suomessa ei osata vastata kuluttajamarkkinoiden muutokseen sen vaatimalla nopeudella. Hän peräänkuuluttaa yrityskasvun strategista kehittämistä ja brändijohtamista. Markkinointiin satsaaminen olisi hänen mukaansa yksi merkittäviä askeleita.

- Kun vertaillaan suomalaisten ja ruotsalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä, niin voidaan huomata, että Ruotsissa käytetään lähes puolet enemmän rahaa markkinointiin.

Niemisen mukaan yritysten johtohenkilöillä tulisi olla enemmän koulutusta ja silmää markkinoinnille. Ilman tätä Suomen suuret yritykset vertailevat toistensa markkinointibudjetteja ja -strategioita, jolloin ei tehdä perinteisestä poikkeavia ratkaisuja ja markkinointiin satsaaminen jää.

Turun kauppakorkeakoulun Centre for Collaborative Research (CCR) ja Aalto-yliopisto suunnittelevat yhdessä tutkimusta, jossa selvitettäisiin laajasti, mitkä markkinointimaailman tulevaisuuden kehityssuunta on. Nieminen on mukana tässä toiminnassa, sillä hän suhtautuu työhön ja opetuksen kehittämiseen tulevaisuusorientoituneesti.

Mediakenttä murroksessa

Median muutos on jo pitkään ollut esillä ja myös Nieminen nostaa esille sen, miten nopeasti massamedioiden valta-asema on romahtamassa. Tämä vaikuttaa vahvasti myös markkinointiin, sillä massamedia kuten uutislehdet ja televisio, ovat pitkään olleet merkittäviä markkinointikanavia yrityksille. Medianäkyvyyden myötä brändin tavoittavuus ja dialogi yleisön kanssa saattaa kärsiä. Nykyään markkinointi on siirtynyt hyvin vahvasti sosiaaliseen mediaan ja markkinointiin investoidut rahat eivät enää jää Suomeen.

- Ennen markkinoinnista saaduilla rahoilla on maksettu suomalaisille medioille työskentelevien ihmisten palkkoja, mutta nykyään valtaosa samoista markkinointiviestinnän investoinneista päätyy Metalle ja Alphabetille eli Facebookin ja Googlen omistaville yrityksille, huomauttaa Nieminen. Myös markkinointiviestintäkäytössä olevat lyhytvideosisällöt ovat esimerkiksi noin 34% kasvussa globaalisti.

- Kun perinteinen massamedia menettää rahoitustaan ja valtaansa, voimme vain miettiä, mitä tapahtuu uutistoiminnan neutraaliudelle ja luotettavuudelle.

Tulevaisuudessa Nieminen uskoo, että brändien kahdensuuntainen kommunikaatio kohderyhmien kanssa tulee lisääntymään. Lisäksi markkinointiviestintä siirtyy entistä enemmän kuluttajien päivittäin käyttämiin kanaviin.

Teksti: Veera Niemi

Luotu 15.02.2024 | Muokattu 19.03.2024