Riku Santala

Työelämäprofessori Riku Santala: Tutkimukseen perustuville vastuullisen johtamisen työkaluille on kysyntää

”Työelämäprofessorina haluan edesauttaa vastuullisen johtajuuden teorian kehittymistä ja olla mukana viemässä ajankohtaisia ja relevantteja tutkimustuloksia käytäntöön yhteistyössä yliopiston kumppaneiden kanssa. Meidän on hyvä muistaa, että yrityksissä halutaan rakentaa kestäviä ratkaisuja, jolloin tieteellisesti perustellut johtamisen teoriat ovat sekä hyvin haluttuja, että oikein toteutettuina erittäin käytännöllisiä työkaluja.  

Oleellista on saada aikaan konkreettisia, mitattavia tuloksia yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Esimerkkejä tuloksista voivat olla tuote- ja palveluinnovaatiot, taloudellinen kasvu, uudet ja pysyvät työpaikat, parantunut turvallisuus, oikeudenmukaisuus tasa-arvoasioissa tai kasvanut hyvinvointi.   

Minua kiehtoo myös suomalaisen yhteiskunnan normien ja hallinnon kehittäminen sellaisiksi, että Suomi olisi houkutteleva kohde kansainvälisille investoijille ja osaajille innovatiivisena kehittämis- ja testausalustana. Verraten pieni väestön koko sekä yhteisesti jaetut arvot ja normit tekevät meistä nopeasti muuttuvassa maailmassa ketterän toimijan, jolla on paljon osaamista ja toimiva infrastruktuuri. Vastuullisen johtajuuden kehittäminen tarjoaa yhden tulokulman tämän toteutukseen.   

Vastuullisen johtajuuden merkitys korostuu matalissa organisaatioissa. Hierarkian ja byrokratian korvaa yhteisesti jaettu strategia. Yksilön arvo suhteessa organisaatioon ei määräydy aseman ja tittelin mukaan, vaan arvostus muodostuu siitä, millaista osaamista, näkemystä ja muuta organisaatiolle arvokasta kapasiteettia yksilöllä on annettavanaan tänään ja päivästä toiseen. Johdon tehtävä on mahdollistaa se, että ihmiset motivoituvat ottamaan koko kapasiteettinsa käyttöön omassa työssään. 

Yritys tai julkisen sektorin toimija on alusta, joka houkuttelee parhaat osaajat, jotka motivoituvat tekemään töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi laaditun strategian mukaisesti. Motivaatio syntyy itsensä toteuttamisesta, kehittymisestä ja arvostuksesta. Sivistynyt päätöksenteko, yhteisten arvojen aito huomioonottaminen ja näkemyksellisyys yli tämän hetken korostuvat nykyaikaisen organisaation strategian toteutuksessa ja ihmisten motivoinnissa. Tätä on vastuullinen johtajuus.” 

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Antti Tarponen 

KTT, dosentti Riku Santala edistää työelämäprofessorina vastuullisen johtajuuden tematiikkaa tutkimuksessa ja koulutuksessa ja toimii asiantuntijana Turun kauppakorkeakoulun strategisessa kehittämisessä.

Haastattelu on julkaistu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti Mercuriuksen numerossa 2/2019.