Jonna Järveläinen

Vuoden opettaja Jonna Järveläinen innostaa ja motivoi

Turun kauppakorkeakoulun vuoden opettaja on tietojärjestelmätieteen yliopistonlehtori Jonna Järveläinen. Vuoden opettajan valitsevat opiskelijat: valinta perustuu äänestykseen, jossa äänensä pääsevät antamaan kaikki Turun KY:n jäsenet. Vuoden opettaja -äänestyksen voittaja julkistettiin Turun KY:n 69. vuosijuhlassa. 

Opiskelijat kiittelevät perusteluissaan Jonna Järveläistä innostavaksi ja motivoivaksi opettajaksi, joka suhtautuu työhönsä kehittävästi, kokeilevasti ja motivoituneesti.  

Ilolla tunnustuksen vastaanottanut vuoden opettaja kertoo, että haastaa itsensä kehittämään opetusta aina jotenkin paremmaksi. 

– Jossain vaiheessa kyllästyin tentteihin ja niiden korjaamiseen ja aloin miettiä uusia tapoja toteuttaa opetusta. Siitä on jäänyt sellainen halu kehittää opetusta aina jotenkin paremmaksi. Tästä onkin tullut omaan hyvinvointiini liittyvä asia, haluan haastaa itseäni kokeilemaan uusia juttuja. Kehitystyö on tosi mielenkiintoista, vaikkakin aikaa vievää, Järveläinen sanoo.  

Vuoden opettajalle on tärkeää, että opiskelijat oppivat soveltamaan asioita ja että opetus on interaktiivista.  

– Pyrin siihen, että opiskelijat joutuvat itse prosessoimaan asiat ja liittämään niitä omiin kokemuksiinsa, jotta opit myös jäävät.  

Kollegat ideoivat yhdessä 

Inspiraatiota Järveläinen on käynyt hakemassa muun muassa pedagogisilta messuilta ja konferensseista. Vuoden opettaja on kokeillut opetuksessaan muun muassa yhteisöllistä opettamista ja yksilöllistä oppimista.  

– Caseopetukseen olen tykästynyt kovasti ja niin näköjään opiskelijatkin. Viimeisimmät kokeilut liittyvät opetuksen kääntämiseen, tiimien muodostamiseen ja koulutuksellisiin pakopelitentteihin, jotka ovat olleet mielestäni tosi hauskoja kehittää. 

Järveläinen kertoo, että muiden opettajien kanssa käydyt kahvipöytäkeskustelut ovat olennainen osa opetuksen kehittämistä. 

–  Meillä on hyvä porukka, joiden kanssa lähes joka päivä puhutaan ongelmista tai jaetaan uusia ideoita, joita voi sitten jalostaa eteenpäin. Kauppakorkeakoulun opekerhossa syntyy myös paljon ideoita. Haluankin välittää muille opettajille kiitokset avusta, sillä ilman monia kollegoita ja heidän kanssaan käytyjä keskusteluja en saisi ideoita eikä kursseja tulisi kehitettyä.  

Opiskelijoiden jaksaminen huolettaa välillä 

Järveläinen pyrkii opetuksessaan huomioimaan erilaiset opiskelijat ja myös opiskelijoiden ideat. Toiselle voi olla ryhmäkeskustelua luontevampaa reflektoida omaa oppimista virtuaaliryhmässä tai oppimispäiväkirjassa. Niin sanotut luentotehtävät toimivat kuin lukupiiri – idea tehtävään syntyi, kun Järveläinen huomasi omassa lukupiirissään, miten syvälle asian ymmärtämisessä voidaan keskustellen päästä.  

Järveläisen arvion mukaan nykyopiskelijat tuntuvat tähtäävän korkealle ja vaativan itseltään paljon.  

– Kääntöpuolena on se, että monet stressaavat ja uupuvat, mikä on huolestuttavaa. Omaopettajana joskus neuvonkin opiskelijoitani ottamaan yhteyttä opintopsykologiin, ja joskus vaikka opiskelutekniikkaryhmäkin voi auttaa.  

Vuoden opettajan näkökulmasta Turun kauppakorkeakoulu vaikuttaa olevan varsin mukava ja yhteisöllinen opiskelupaikka. 

– Olen ymmärtänyt, että meillä ilmapiiri ei ole niin kilpailullinen kuin joissain muissa kauppakorkeakouluissa. Oman tunnelmansa tekee myös se, että kaikki opetus on keskitetty yhteen rakennukseen. 

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Antti Tarponen

Haastattelu on julkaistu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti Mercuriuksen numerossa 2/2019.