Satsaa huomiseen - opiskele kauppatieteitä Porissa!

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä valmistuu johtamisen, laskentatoimen ja markkinoinnin tulevaisuuden osaajia - kauppatieteiden maistereita (KTM) - jotka ovat työmarkkinoilla haluttuja asiantuntijoita.

Yksikön etuja ovat vuorovaikutteinen, yksilöllinen ja käytännönläheinen opetus sekä joustavat työskentelytavat. Opiskelijoilla on hyvä yhteishenki ja pienissä ryhmissä luennoitsijatkin tulevat tutuiksi. 

Yksikön laaja-alainen liiketoimintaosaamisen KTK-tutkinto-ohjelma ja ainutlaatuinen Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM) houkuttelevat opiskelijoita ympäri Suomen.